Finn aktuelt

Viser 41-60 av 2713 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Styrkar skulebiblioteka i 26 kommunar

  11.08.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa gir 17 millionar kroner til 26 kommunar som har søkt om tilskot for å styrke skulebiblioteka. - Vi møter skrift overalt, både på skulen, i jobb og på fritida. Det krev gode leseferdigheiter. Å kunne lese godt er avgjerande for å kunna

 • Mottok utbyggingsplan for Trine og Trell

  10.08.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Operatøren Aker BP med rettighetshavere Petoro og LOTOS overleverte i dag plan for utbygging og drift for Trine og Trell til olje- og energiminister Terje Aasland.

 • Ny teknologi og digitalisering endrer det norske landbruket

  10.08.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det pågår en teknologisk- og digital revolusjon i landbruket. Forskningsinstituttet Ruralis har forsket på hvordan smart og bærekraftig teknologi utvikles, tilpasses og implementeres i norsk landbruk

 • Folketrygdens stønader til enslige foreldre – rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen

  10.08.2022 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  EFTA-domstolen har i en rådgivende uttalelse til Trygderetten lagt til grunn at folketrygdlovens stønader til enslig mor eller far må anses å være familieytelser som er omfattet av EUs trygdeforordning.

 • Uttalelse om Belarus

  09.08.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det har gått to år siden det manipulerte presidentvalget i Belarus og regimet trappet opp volden mot fredelige demonstranter og regimekritikere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 31

  09.08.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: DR Kongo.

 • Den nasjonale Kulturlandskapsprisen er tildelt Nettverket Stange vestbygd

  09.08.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Stange vestbygd ble i 1994 registrert og utvalgt som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Her drives det aktivt landbruk i et område med svært god matjord.

 • Gratulerer med verdas urfolksdag!

  09.08.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  I dag markerer vi FNs internasjonale urfolksdag. Årets tema er urfolkskvinner si viktige rolle i bevaringa og overføringa av tradisjonell kunnskap

 • Noreg vertskap for uformelt nordisk statsministermøte

  09.08.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Noreg har i 2022 formannskapen i Nordisk ministerråd og statsminister Jonas Gahr Støre er vertskap for sine nordiske statsministerkollegaer i eit uformelt nordisk statsministermøte i Oslo måndag 15. august.

 • Møte om sikkerhet i Østersjøen

  09.08.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  En ustabil sikkerhetspolitisk situasjon preger nå hele Europa. Situasjonen har også ført til en økt spenning i Østersjøen, og dette var tema under møtet i Malmø 8. august.

 • Regjeringens første møte i Forum om muslimfiendtlighet

  08.08.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  I dag møttes regjeringen og representanter fra den muslimske befolkningen i Forum om muslimfiendtlighet. Der diskuterte de blant annet forebygging av hat og rasisme blant barn og unge, og kunnskap om sikkerhetstiltak i trossamfunn.

 • Fourteen years since the outbreak of the war between Russia and Georgia

  08.08.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  “The Russian invasion of Georgia in 2008 marked the beginning of a new and more aggressive phase in Russia’s policy regarding its neighbouring countries and the European security architecture. As we are witnessing in Ukraine today, Russia has

 • Høring av endringer i regelverket slik at tang og tare kan defineres som sjømat

  08.08.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag til endringer i regelverket slik at tang og tare defineres som sjømat og dermed kan markedsføres i utlandet.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Kristiansand tysdag 9. august

  08.08.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skal til Kristiansand 9. august. Han skal mellom anna besøke Trafo for å høyre om deira arbeid med trafikktryggleik. Nygård skal òg møte tre ordførarar frå Agder og Rogaland om trafikktryggleikstiltak på og

 • Vil gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak

  08.08.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren foreslår endringer i reglene for enkeltpersonforetak og Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF). Forslagene vil blant annet gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak og skal gjøre det enklere for kunder og leverandører å

 • Setter i gang arbeidet med nasjonalt senter for yrkesfag

  08.08.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen følger opp ambisjonene i Hurdalsplattformen om å etablere et nytt nasjonalt senter for yrkesfag. Til høsten settes det ned en arbeidsgruppe som skal se på hva slags mandat og finansiering et nasjonalt senter for yrkesfag kan ha. Deretter

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren møter gründere i Oslo

  08.08.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Mandag 8. august møter næringsminister Jan Christian Vestre gründere og investorer til innspillsmøte om statens virkemidler for oppstartsbedrifter.

 • Statsministerens program veke 32

  06.08.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Uttalelse om eskaleringen i Gaza

  06.08.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er sterk bekymret for eskaleringen i og rundt Gaza, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

 • Presseinformasjon: Utanriksdepartementet sitt program veke 32

  05.08.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 32, 2022.