Finn aktuelt

Viser 41-60 av 30203 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ønsker flere ladestasjoner for elbiler og batteridrevne fartøy

  14.09.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det blir stadig flere elbiler, og vi ser også flere båter som drives på batteri. Vi trenger flere ladestasjoner rundt om i hele landet og ikke minst ved kaianlegg. Da er det viktig at saksbehandlingen blir så enkel som mulig. Derfor har vi

 • Nett-tv

  Statsministeren kommenterer stortingsvalet

  14.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg kommenterer resultatet av stortingsvalet tysdag 14. september kl. 13.00 i hagen i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

 • Øker den humanitære støtten til Afghanistan

  13.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Over 18 millioner mennesker i Afghanistan trenger nå beskyttelse og livreddende assistanse. Halvparten av alle barn står i fare for akutt underernæring. På den internasjonale giverkonferansen i dag annonserer vi at Norge bidrar med ytterligere 100

 • Utvekslet erfaringer med biodrivstoff i luftfart

  13.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norske erfaringer med biodrivstoff i luftfarten var tema da Norges delegasjon til EU arrangerte webinar, fredag 10. september. Europakommisjonen presenterte også sitt "ReFuelEU Aviation"-initiativ.

 • Høyring om bankane sitt tilbod av kontanttenester

  13.09.2021 Nyheit Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høyring eit forslag frå Finanstilsynet om forskriftsendringar som gjer det klart at kvar einskild bank må syte for at kundane har tilgang til kontanttenester.

 • Endringer i fagskoleforskriften

  13.09.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Departementet har fastsatt endringer i fagskoleforskriften for å tydeliggjøre reglene.

 • Foreslår å straffe skjult stalking og hemmelig fotografering

  13.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag til lovendringer som gjør skjult personforfølgelse og hemmelig fotografering straffbart. Målet er å beskytte unge kvinner og andre som blir utsatt for skremmende og ubehagelige

 • OECD distribute survey to Norwegian respondents for new report on the Norwegian R&I system

  13.09.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  OECD is supporting Norway to commence a new revision cycle by helping to monitor and follow-up on the outcomes of the 2017 OECD Innovation Policy Review of Norway.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  13.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Anders Robertsen Høgalmen som politisk rådgivar for forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim i perioden Therese Eia Lerøen er konstituert som statssekretær for Asheim.

 • Et symbol på kampen mot terror og intoleranse

  12.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Som et tegn på solidaritet og fellesskap etter terrorangrepet 22. juli 2011, har 9/11 Memorial & Museum i New York i dag kunngjort at de ønsker å støtte Norge og det norske folk gjennom sitt "Survivor Tree Seedling Program".

 • Pressemelding: Klima- og skogpartnerskapet mellom Indonesia og Norge

  11.09.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen fikk i går, 10. september, et formelt varsel om at Indonesias regjering vil avslutte intensjonsavtalen fra 2010 om samarbeid om reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse.

 • 20 millioner kroner til kunstinnkjøp og -utstillinger

  11.09.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Det å målrette penger til innkjøp av norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design har vært et viktig grep under koronapandemien, derfor gir regjeringen og jeg nå ytterliger midler til museer over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister

 • Fiskeriministeren ønsker å endre navnet på Fiskeridirektoratet

  11.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har startet prosessen med å endre Fiskeridirektoratets navn til Fiskeri- og havbruksdirektoratet.

 • Oppdrag til Jernbanedirektoratet: Samarbeid med Sverige utredning av jernbane Oslo - Stockholm

  11.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå

 • Ny strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren: Slik skal studentene bli bedre forberedt på et digitalisert arbeidsliv

  11.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Den digitale virkeligheten i arbeidslivet må inn i alle fag på alle utdanninger, slik at studentene får den digitale kompetansen de trenger på vei inn i jobb. - Vi må på den ene siden utruste morgendagens studenter med den kompetansen de trenger,

 • Oppdrag til Jernbanedirektoratet: Bedre nettdekning langs jernbanen!

  11.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bedre nettdekning på toget er viktig for å gjøre jernbanen enda mer attraktiv. Det vil ha stor effekt for muligheten til å jobbe om bord eller for å nyte turen enda mer. Vi setter derfor i gang et arbeid som skal forbedre nettdekningen langs

 • Statement on the new government in Lebanon

  10.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  'Norway welcomes the formation of a new government in Lebanon. Priority should be put on enacting necessary reforms to get the country out of the current crisis. Norway will continue to support the people of Lebanon', Minister of Foreign Affairs Ine

 • Veifest i Telemark

  10.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  En veiåpning og byggestart på to veiprosjekter. Det er fredagsmenyen for Telemark. - Nye og bedre veier betyr tryggere veier. Både for folk og næringsliv. Dagens markeringer er føyer seg inn i rekken av det viktige arbeidet vi har gjort og fortsatt

 • 110 millioner kroner til stimulering av kultursektoren i en gjenåpningsperiode

  10.09.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen fordeler 110 millioner kroner til stimulering av kultursektoren gjennom eksisterende tiltak og ordninger. Bevilgningen er en del av midlene som er bevilget til stimulering og kompensasjon for 2021, og skal bidra til å stimulere sektoren

 • Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR

  10.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer