Finn aktuelt

Viser 41-60 av 26589 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Pendlerne på Hadeland får en bedre hverdag

  23.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Nå kommer endelig pengene til riksvei 4 Roa - Gran grense. Det betyr at pendlerne på Hadeland får en bedre reisehverdag. Alle som har kjørt riksvei fire, skjønner hvorfor denne strekningen er viktig. Det er en kort stump som mangler for å få en ny

 • Nytt regelverk skal sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen

  23.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I forbindelse med at et nytt drosjeregelverk trer i kraft 1. november, ønsker vi å sikre gode kontrollmekanismer i drosjenæringen. Derfor foreslår vi nå endringer som skal bidra til å motvirke uregelmessigheter og juks i drosjenæringen, og

 • Samferdselsministeren vil holde kjøretøy tilbake for å sikre betaling

  23.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Inndriving av bøter på tvers av landegrensene kan være utfordrende, særlig utenfor de nordiske landene. Derfor vil muligheten til å holde tilbake et kjøretøy bidra til å sikre at bøter faktisk betales. Dette er et viktig tiltak, både for å øke

 • Økte ventetider i andre tertial

  23.10.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Nye tall fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittlig ventetid økte i spesialisthelsetjenesten i andre tertial 2020, sammenliknet med samme periode i 2019. Samtidig har det vært en nedgang i ventetidene innen psykisk helsevern og rusbehandling.

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren besøker Sørvestlandet 28-29. oktober

  23.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Egersund, Flekkefjord, Lyngdal, Mandal, Kristiansand og Arendal 28-29. oktober.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  22.10.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag 23. oktober kl. 13.00.

 • Endring i reiseråd for regionen Kalmar i Sverige

  22.10.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til regionen Kalmar i Sverige.

 • Forsvarsministermøtet: Forsetter arbeidet med å styrke forsvarsevnen i NATO

  22.10.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Det er positivt at alliansen bruker mer penger på forsvar. Nå er det viktig at vi alle følger opp og investerer i de kapasitetene som gir bedre forsvarsevne for NATO, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsministeren til DSB og Nordre Vestfold fengsel, Horten avdeling

  22.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I morgen, fredag 23. oktober, skal justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg, deretter Nordre Vestfold fengsel, Horten avdeling.

 • Lokalmat midt i Oslo

  22.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Midt i Oslo lages det lokalmat i særklasse. Winther Ysteri på Aker Brygge og Metervare AS ved Sinsen produserer ost og pølser som nå har fått Spesialitetmerket for flere av sine produkter. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad stod for den

 • Datasenternæringen bidrar til økt verdiskaping i hele landet

  22.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En ny analyse viser at norsk datasenternæring bidrar til nær 2000 arbeidsplasser i dag, og at den vil kunne bidra med over 11.000 arbeidsplasser i 2025.- Vi har gode forutsetninger for å bli en viktig datasenternasjon. Regjeringen har lyktes med å

 • Norges innlegg til EFTA-domstolen: Holder fast ved at det går et skille i 2012

  22.10.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  EFTA-domstolen behandler en anmodning fra norsk Høyesterett om en rådgivende tolkningsuttalelse i en av straffesakene i EØS-saken. Norge har i sitt innlegg belyst nærmere de spørsmålene saken reiser og lagt frem statens syn på hvordan EØS-retten er

 • Ber fylkesmennene følge opp kommunene under koronakrisen

  22.10.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmennenes lokalkunnskap er viktig for at staten skal kunne målrette de økonomiske tiltakene under koronakrisen. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har i dag sendt brev til fylkesmennene, der han ber dem fortsette den tette

 • Statsministeren og samferdselsministeren til Innlandet måndag 26. oktober

  22.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide deltek på vegopning og besøker Nortura Rudshøgda måndag 26. oktober. Pressa er invitert til å delta, men det er krav om påmelding.

 • Inviterer til nasjonal konferanse om berekraft

  22.10.2020 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til konferansen "Veien mot 2030". Målet er å mobilisere heile landet til ein felles innsats for å nå berekraftsmåla innan 2030

 • Ein av 20 elevar på yrkesfag sluttar på skulen

  22.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Sjansen for å slutte på vidaregåande skule er mykje større blant dei som tar eit yrkesfagleg utdanningsprogram enn for elevar på studieførebuande program. Og gutane sluttar i større grad enn jentene. - Vi veit at dei som ikkje fullfører vidaregåande

 • Enighet med Storbritannia om midlertidig løsning fra nyttår

  21.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge og Storbritannia er enige om å inngå en midlertidig vareavtale fra 1. januar og frem til en frihandelsavtale trer i kraft noen måneder senere.

 • Har valgt utreder til forslag om ny foreningslov

  21.10.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk foreningsliv består av en rekke lag og foreninger. Disse varierer i størrelse, hva slags formål de har og hvordan de er organisert. Hensikten med en foreningslov er å lage enkle regler som legger til rette for forutsigbarhet i foreningslivet.

 • Noreg støtta global erklæring om akademisk fridom

  21.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Eg er bekymra over at eit stadig meir polarisert politisk klima fører til at den akademiske fridomen blir svekka, og at vi ikkje lenger kan ta den for gitt. Fri forsking og akademisk fridom er ein av grunnsteinane i eit demokratisk samfunn. Derfor

 • Presseinvitasjon: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til Bergen torsdag og fredag

  21.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 22.oktober- fredag 23.oktober gjestar kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby Bergen. Statsråden skal mellom anna vere med på utdelinga av Holberprisen i skulen, og besøke Åsane vgs. for å få innspel til ny stortingsmelding om