Finn aktuelt

Viser 61-80 av 23381 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Snart kan du bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene i EU

  03.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det juridiske grunnlaget for at innbyggere og virksomheter skal kunne bruke sin egen eID til å logge seg på digitale tjenester i et hvilket som helst EU- eller EØS-land er nå på plass. Tilpasning av de tekniske løsningene er neste steg.

 • Invitasjon til møte om FNs barnekomite sine anbefalinger til Norge

  03.12.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I 2016 leverte Norge sin siste rapport om hvordan FNs barnekonvensjon blir gjennomført i Norge til FNs barnekomite. FNs barnekomite skal følge med på hvordan Norge og andre land gir barn de rettighetene de har krav på.

 • Bø Gårdslakteri vinner bedriftsutviklingspris

  03.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Nordland gikk i dag til Arne Einar Olaussen og Bø Gårdsslakteri i Sortland kommune.

 • 17 kirker får hjelp til klimasikring

  03.12.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  17 kirker fra Troms i nord til Vest-Agder i sør får klimasikring i julepresang. Midlene gis til de delene av kirkene som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

 • Enklere å bytte vertsfamilie for au pairer

  03.12.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsendring som gjør det enklere for au pairer å bytte vertsfamilie.

 • Ny modell for mediestøtten på høring

  03.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet sender et forslag til lov om mediestøtte på høring. Lovforslaget presenterer en ny modell for mediestøtten, som blant annet innebærer å opprette et nytt, uavhengig forvaltningsorgan - Mediestøtterådet.

 • 1,6 milliardar i momskompensasjon til frivillige organisasjoner

  03.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  I desse dagar får nesten 22 000 organisasjonar over 1,6 milliardar kroner frå momskompensasjonsordninga. Det er ein auke på 200 millionar kroner frå i fjor.

 • Vil gjennomgå og bedre villreinens leveforhold

  03.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge har et spesielt ansvar for å beskytte villrein. Regjeringen vil etablere en kvalitetsnorm for villrein. Dette vil legge grunnlaget for en bedre og mer treffsikker forvaltning. Kvalitetsnormen skal bidra til at vi sikrer overlevelsen av

 • Lanserer handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

  03.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  På den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelse lanserer regjeringen "Et samfunn for alle - regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse." Handlingsplanen skal sikre medvirkning, deltakelse og

 • Stabile resultater i PISA-undersøkelsen, men flere gutter sliter med lesing

  03.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Den nye PISA-undersøkelsen viser at norske elever over tid har stabile resultater, men sammenlignet med 2015 presterer elevene svakere i lesing og naturfag. - Åpenhet om resultater i skolen er viktig. Jeg skulle gjerne sett at PISA-resultatene var

 • Staten har solgt aksjer i Entra

  03.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  3. desember 2019 solgte staten 25,6 millioner aksjer i Entra for 3,4 milliarder kroner. Statens eierandel gikk ned fra 22,3 prosent til 8,2 prosent. - Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Torbjørn Røe

 • Norsk innsats mot meslingutbruddet på Samoa

  02.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Myndighetene på Samoa har erklært unntakstilstand for å bekjempe meslingutbruddet, som i hovedsak rammer barn. Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt land i Europa om å bistå. - Dette er en alvorlig situasjon. Helsesystemene på Samoa har ikke

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren mottar utredning om globaliseringen av luftfarten

  02.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Tirsdag 3. desember vil samferdselsminister Jon Georg Dale motta utredningen fra utvalget som har vurdert mulige konsekvenser av globaliseringen innen luftfarten.

 • Starter arbeid med stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

  02.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Hver uke blir det produsert mer data enn det som ble produsert i løpet av hele det forrige årtusenet. Disse dataene kan danne grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, mer verdiskaping og flere arbeidsplasser. Hvis vi forvalter

 • Foreslår å merke retusjert reklame

  02.12.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen ønsker at all retusjert reklame, der personer inngår, skal merkes. Nå sendes forslaget ut på høring.

 • Plan for å sikre Oslofjorden

  02.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  På oppdrag fra Klima- og miljødepartement har Miljødirektoratet levert et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden. Rapporten beskriver området som under stort press fra både økende befolkning og klimaeffekter.

 • Presseinvitasjon: Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til Bergen 3. desember

  02.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråd Listhaug skal besøke Nordahl Grieg videregående skole og Verdighetsenteret denne dagen.

 • Nett-tv

  Resultata frå PISA-undersøkinga 2018 blir lagt fram

  02.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Korleis gjer norske 15-åringar det i naturfag, matematikk og lesing? Tysdag 3. desember inviterer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til offentleggjeringa av resultata frå den siste PISA-undersøkinga.

 • Uendret vågehvalkvote i 2020

  02.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- sjømatministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2020.

 • FNs klimakonferanse starter opp i Madrid

  01.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Et sentralt tema på FNs klimaforhandlinger i Madrid er at landene øker sine ambisjoner under Parisavtalen.

Til toppen