Finn aktuelt

Viser 61-80 av 24367 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland innkaller til pressekonferanse

  26.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Pressekonferansen foregår hos Forsvarsdepartementet i dag klokka 12.45.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse med statsrådene Mæland, Eriksen Søreide og Høie

  26.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Media inviteres til den daglige pressekonferansen om håndteringen av koronasituasjonen. I dag stiller justis- og beredskapsminister Monica Mæland, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Avdelingsdirektør Line

 • Bruk partssamarbeidet lokalt

  26.03.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I en krisesituasjon er partssamarbeidet spesielt viktig. Statens personaldirektør og lederne for de fire hovedsammenslutningene i staten har derfor i en felles uttalelse uttrykket behovet for å mobilisere det konstruktive samarbeidet sentral og

 • Lengre saksbehandlingstid grunnet koronautbruddet

  26.03.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Som følge av det pågående koronautbruddet har Nærings- og fiskeridepartementets ansatte for tiden svært stort arbeidspress. Derfor kan svar på henvendelser og behandling av saker, som for eksempel innsynsbegjæringer, ta noe lengre tid enn vanlig.

 • Norge slutter seg til EUs internasjonale nettverk for bærekraftig finans

  26.03.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Etter invitasjon fra Europakommisjonen har Norge sluttet seg til nettverket International Platform on Sustainable Finance (IPSF).

 • Natt til søndag stiller vi klokka én time fram

  26.03.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Noen ting er som før, natt søndag 29. mars stiller vi klokka én time fram og går fra normaltid til sommertid.

 • Vil ansette 400 nye politifolk

  26.03.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet (POD) fullmakt til midlertidig å ansette inntil 400 politifolk for å styrke bemanningen som følge av utbruddet av koronaviruset.

 • Vet du om noen som fortjener Innovasjonsprisen for universell utforming?

  26.03.2020 Nyhet Kulturdepartementet

  Prisen er en anerkjennelse til virksomheter, designere og arkitekter som på en helhetlig og nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til å bygge ned barrierer for et mer inkluderende samfunn. Søknadsfrist er 30.

 • Ny forskningsrapport om alliertes syn på norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk

  26.03.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  RAND Europe, sammen med RAND Corporation, har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet utarbeidet rapporten for å fremskaffe et alliert perspektiv på norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

 • Utvalg skal se på inntektssystemet for kommunene

  26.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene leverer viktige velferdstjenester som barnehage, skole, helse og omsorg. Tjenestene blir finansiert gjennom kommunenes såkalte frie inntekter, som er midler kommunene kan disponere fritt etter sine ønsker. Kommunenes frie inntekter

 • Planlegging og byutvikling - byvekstavtaler

  26.03.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 25,9 millioner kroner som tilskudd til prosjekter som bygger opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med byutviklings- og

 • Banker og forsikringsforetak bør holde tilbake overskudd

  25.03.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om finansforetakenes disponering av overskudd for 2019, som svar på et brev fra Finanstilsynet om samme tema. Departementet vil ikke nå fastsette forskrift om begrensning i de norske

 • Nedsettelse av en ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smitterverntiltak m.v – Covid-19

  25.03.2020 Nyhet Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Finansministeren og helse- og omsorgsministeren har samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak.

 • Filippinene. Våpenhvile i kampen mot koronasmitten

  25.03.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den filippinske regjeringen og den filippinske kommunistbevegelsen NDFP har erklært gjensidige humanitære våpenhviler for å bekjempe covid-19. Våpenhvilene gjelder i første omgang frem til 15. april.

 • Regjeringen åpner for digitale årsmøter

  25.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset gjør det umulig å overholde krav om fysisk oppmøte uten å samtidig bryte offentlige pålegg og anbefalinger om ikke å samles i større grupper. Regjeringen åpner derfor for digitale årsmøter i boligbyggelag,

 • Flere sårbare barn og unge bør få tilbud om plass i barnehage og skole

  25.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet

  Stengte barnehager og skoler gjør at mange sårbare barn og unge nå har det ekstra vanskelig. En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet anbefaler nå å utvide tilbudet om plass i skole og barnehage til de barna som trenger det.

 • Familievernkontorene åpner igjen på telefon

  25.03.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  På grunn av smittevernhensyn har familievernkontorene vært stengt de siste ukene. Fra torsdag 26. mars, vil Bufdir gjenåpne alle sentralbord ved familievernkontorene.

 • Årets kåring av Norges mest attraktive by utsettes til høsten

  25.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Koronasituasjonen gjør at det videre arbeidet med å kåre Norges mest attraktive by må endres. - Vi har fått inn over 150 nominasjoner som juryen jobber videre med. Men selve kåringen og utdeling av prisen må vi dessverre utsette til over sommeren,

 • Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

  25.03.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter. - Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år,

 • Høring om midlertidige forskrifter i forbindelse med koronasituasjonen

  25.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender utkast til midlertidige forskrifter om tilpasninger av lovgivningen om barnehager, grunnopplæring, universitets- og høyskoler, fagskoler, utdanningsstøtte og integrering som følge av utbruddet av Covid-19 på en kort

Til toppen