Finn aktuelt

Viser 61-80 av 30203 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Mange tiltak i gang for å forebygge selvmord

  10.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Ett år etter at regjeringen la fram Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 Ingen å miste, er det satt i gang arbeid med en rekke tiltak.

 • Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig

  10.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å

 • Program for konsekvensutredningen for mineralvirksomhet på havbunnen fastsatt

  10.09.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fastsatt programmet for konsekvensutredningen for mineralvirksomhet på havbunnen.

 • Utlysning av områder knyttet til CO2-lagring

  10.09.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet utlyser to områder for søknader knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Utlysningen skjer i henhold til lagringsforskriften, på bakgrunn av interesse fra flere aktører i industrien.

 • Avslag til tre småkraftverk

  10.09.2021 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har fredag 10. september fatta vedtak i tre saker knytt til utbygging av vasskraftverk.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 37

  10.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 37, 2021.

 • Statsministeren leder innsatsgruppe for bærekraftsmålene

  10.09.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen oppretter et Nasjonalt forum for å sikre at Norge når bærekraftsmålene innen 2030.

 • Byggingen av rv. 4 Roa–Gran grense er i gang

  10.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Riksvei 4 er en viktig vei for mange pendlere og næringslivet på Hadeland. Utbyggingen av strekningen mellom Roa og grensen til Gran kommune vil føre til en helhetlig vei nordover fra Roa. I dag settes spaden i jorda, etter rask og god jobbing av

 • Regjeringen med strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked

  10.09.2021 Pressemelding Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger fram strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021-2024. Strategien skal bidra til mer likestilling mellom jenter og gutter, kvinner og menn i utdanning og arbeidsliv.

 • Ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar (marka)

  10.09.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar (marka). Forskrifta trer i kraft 1. januar 2022.

 • Oppretter nytt forenklingsutvalg

  10.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen oppretter et nytt utvalg som skal se på hvordan arbeidet med forenkling best kan tas videre. Thomas Falck skal lede utvalget.

 • Vil styrke fiskeri- og havbruksnæringens involvering i styrevalgene i FHF og Sjømatrådet

  10.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet vil etablere faste, rådgivende dialogmøter med de relevante næringsorganisasjonene i forbindelse med styrevalg i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS og Norges sjømatråd AS.

 • Høyring om å forlenge mellombels lov om innreiserestriksjonar

  10.09.2021 Nyheit Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å forlenge midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Forslaget er no sendt på høring.

 • Nå starter folkejakta

  10.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nå er det straks tid for jakt på rype, skogsfugl, hare og flere andre småviltarter. 80 000 nordmenn er småviltjegere, og for mange er 10. september som julaften å regne. Høsting av naturens overskudd gjennom jakt er en gammel tradisjon i Norge.

 • Landvurdering uke 37: Endringer i innreiseregler for flere land og områder

  10.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen innfører innreiserestriksjoner og karantenekrav for Slovakia. Fem regioner i Finland og én region i Sverige blir grønne, og krav til karantenehotell oppheves for Kypros, Korsika og Kreta.

 • Foreslår å forlenge bestemmelser i smittevernloven

  10.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen sender i dag på høring forslag om å forlenge bestemmelsene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om koronasertifikat, karantenehotell, isolering og smittekarantene. De midlertidige bestemmelsene oppheves 1. og 11. desember

 • Justisministeren forlenger overgangsperioden for lån av skytevåpen og våpendeler

  10.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å forlenge overgangsperioden for de som har lånt skytevåpen eller våpendel fra skytterklubb før 1. juni i år, og som før 1. september har søkt om løyve for fortsatt å kunne låne. De det gjelder kan

 • Det første innsatspersonellet fra distriktene på Beredskapssenteret

  10.09.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Den første kontingenten med innsatspersonell fra politidistriktene har nå vært på trening på beredskapssenteret på Taraldrud. Justisminister Monica Mæland var på plass og så mannskapene fra Finnmark og Innlandet politidistrikter i aksjon.

 • Lanserer handlingsplan for villaks

  10.09.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vil styrke innsatsen for å ta vare på dei ville laksebestandane i Noreg. No lanserer regjeringa ein handlingsplan med tiltak mot dei viktigaste truslane.

 • Foreslår strengare krav mot luftforureining

  10.09.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa ønsker å senke grensene for kor mykje svevestøv som skal vere tillate i lufta. Dette betyr at terskelen for å setje i gang tiltak mot luftforureining blir lågare.