Finn aktuelt

Viser 101-120 av 28459 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 228 kommuner får penger til sommerskole

  31.03.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Mange elever har mistet mye tid på skolen dette skoleåret. Derfor har regjeringen bevilget 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen. Nå får totalt 228 kommuner tilskudd til å lage nye eller utvide eksisterende

 • Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

  30.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag blitt enige om å videreføre utvidelsen av avlingssviktordningen for jordbruket slik at den også for sesongen 2021 omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen

 • Kjøp norske planter til påske

  30.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I fjor ble det solgt 12 millioner norskproduserte tulipaner til påske. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad oppfordrer folk til å kjøpe norske planter til påsken i år også.

 • Smittevern og regler om avstand i dagligvarehandelen

  30.03.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Det forskriftsfestede kravet om en meter avstand i dagligvarebutikker gjelder uendret

 • Nye 750 millioner til lokale virksomheter

  30.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen vil rett over påske tildele ytterligere 750 millioner kroner til virksomheter i kommuner, som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Pengene kommer på toppen av utbetalingen på én milliard kroner, som kom 25. februar.

 • Tilskot til auka kunnskap om natur i kommunane

  30.03.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Ei tilskotsordning til kommunar som vil auke kunnskapen om lokal natur og korleis dei kan ta vare på han gjennom eigne kommunedelplanar, har vakt interesse. Klima- og miljødepartementet auka difor tilskotet til ordninga.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 12

  30.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Afghanistan, Haiti, Libya, den israelsk-palestinske konflikten, Sudan, Golanhøydene, Nord-Korea samt uformelt møte om beskyttelse av personell i fredsbevarende operasjoner.

 • Revidert eiendomsstrategi for Andøya

  30.03.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet har nå mottatt Forsvarsbygg sin reviderte eiendomsstrategi for fremtidig disponering av arealene på Andøya flystasjon.

 • Ny rapport om teknologiutvikling i havbruksnæringen

  30.03.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon laget en rapport om hvordan myndighetene kan legge til rette for videre teknologiutvikling i havbruksnæringen.

 • Felles løft for Oslofjorden

  30.03.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa ønsker at Oslofjorden skal vere rein, rik på liv og tilgjengeleg for alle. No legg regjeringa fram ein heilskapleg tiltaksplan for Oslofjorden med regjeringa sine viktigaste prioriteringar for å gjere miljøtilstanden i Oslofjorden betre.

 • Nå starter hvalfangsten

  30.03.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  13 båter har meldt seg på til årets hvalfangst. Torsdag går startskuddet.

 • Folk kaster mindre mat under koronapandemien

  30.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Flere har blitt flinkere til å unngå matsvinn og blitt mer bevisste på å ta vare på maten det siste året, viser flere undersøkelser som er gjort i 2020. Det er godt nytt for klimaet. Matsvinn bidrar til mellom 8 og 10% av de totale menneskeskapte

 • Her skal dei nye studentbustadene til regjeringa byggast

  30.03.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har fordelt pengar til nye studentbustadar. Til saman blir det gitt pengar til 1 630 nye studenthyblar. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) toppar lista med 682 nye hyblar. Sjå heile oversikta nedst i saka.

 • Dekker utgifter for bedrifter som må kaste varer som har gått ut på dato

  29.03.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Mange restauranter og butikker har hatt store utgifter forbundet med store varelager som går ut på dato på grunn av smittevernrestriksjoner. Regjeringen vil nå kompensere for dette.

 • Utenriksdepartementet skjerper reiserådet til Myanmar

  29.03.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Situasjonen i Myanmar etter militærkuppet 1. februar har utviklet seg i stadig mer negativ, voldelig og uforutsigbar retning.

 • Over 15 millionar kroner til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsetting

  29.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa fordeler i overkant av 15 millionar kroner til frivillige organisasjonar som arrangerer ferie- og velferdstiltak for personar med funksjonsnedsetting.

 • Koronapandemien kostet kommunene rundt 14 milliarder kroner i 2020

  29.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene har hatt et krevende år med lokale smitteutbrudd, strenge tiltak og press på mange av de viktigste tjenestene. En ny rapport viser at virusutbruddet kostet kommunesektoren om lag 14 milliarder kroner i 2020, og at regjeringen har

 • Europakommisjonen lanserer barnegaranti

  29.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen la 24. mars fram forslag til en europeisk barnegaranti og en europeisk strategi for barns rettigheter.

 • Støtter Store Norske-kjøp på Svalbard

  29.03.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra med penger til Store Norskes kjøp av Hurtigrutens bygninger på Svalbard.

 • Vil inkludere Spinal muskelatrofi (SMA) i nyfødtscreeningen

  29.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet vil inkludere Spinal muskelatrofi (SMA) i masseundersøkelsen av nyfødte. Forslaget er nå sendt på høring.