Finn aktuelt

Viser 101-120 av 24359 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse med statsrådene Mæland, Bollestad og Høie

  23.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Media inviteres til den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen, i dag med justis- og beredskapsministeren, landbruks- og matministeren og helse- og omsorgsministeren. Fagdirektør Frode Forland fra Folkehelseinstituttet og fungerende

 • Høring om ny regulering av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

  23.03.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om norsk gjennomføring av et nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det norske regelverket tilfredsstiller allerede de fleste av kravene, men det vil

 • Meldingen om Statens pensjonsfond 2020 utsettes

  23.03.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har på bakgrunn av det pågående Covid-19-utbruddet besluttet å utsette fremleggelsen av meldingen Statens pensjonsfond 2020. Det er foreløpig ikke fastsatt en ny dato for fremleggelsen.

 • Norge tar initiativ til nytt koronafond i FN

  23.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge tar initiativ til at det opprettes et nytt flergiverfond i FN for å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen.

 • Viderefører støtte til Teknologisenteret på Mongstad

  23.03.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) ut 2023.

 • Fjerner egenandel for hjelpeorganisasjoner

  22.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein tar nå noen konkrete grep for å lette på situasjonen for hjelpeorganisasjoner, for å sette dem bedre i stand til å bidra i utviklingsland som vil rammes hardt av covid-19-pandemien.

 • Nett-tv

  Folkets spørretime med statsministeren

  22.03.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  Erna Solberg svarte på spørsmål i Folkets spørretime på Facebook 22. mars klokka 17.00.

 • Forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere

  21.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse. Denne endringen er svært viktig for landbruket.

 • Fornyelse av oppholdstillatelse til sesongarbeidere som oppholder seg i Norge under Covid-19 pandemien

  21.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften.

 • Stortinget vedtok koronaloven

  21.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget har i dag vedtatt den midlertidige loven som vil gi regjeringen fullmakter til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode.

 • Statsministeren i Stortinget

  21.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren er i Stortinget laurdag 21. mars. Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland vil vere tilgjengelege for pressa etter handsaminga av mellombels korona-lov. Pressekontakt for statsministeren er politisk

 • Beskjed til nordmenn i Spania

  21.03.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  SAS har satt opp ekstra flygninger 22. mars fra Las Palmas og 23. mars fra Las Palmas, Malaga og Alicante. Noen av flygningene går direkte til Oslo, andre via Stockholm. Billettene kan bestilles på www.sas.no.

 • Regjeringen utvider søknadsfristen for lån og stipend hos Lånekassen

  20.03.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå kan studenter søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 helt frem til 15. april. - Mange har fått sin økonomiske situasjon snudd på hodet som følge av koronaviruset. Vi jobber på spreng med å finne gode løsninger for studentene. Første steg

 • Sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge

  20.03.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Fly er en viktig del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge. Jeg er veldig glad for at vi så raskt har fått på plass et grunnleggende tilbud for befolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr

  20.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fredag 20. mars signerer Norge en rammeavtale med Europakommisjonen om norsk deltakelse i et EU-initiativ (JPA) for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr.

 • Regjeringen vil sikre kapasiteten i NAV

  20.03.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Store grupper av NAV-ansatte defineres nå som samfunnskritisk personell. Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å betale ut dagpenger og trygder til de mange som nå blir permittert eller mister jobben.

 • Regjeringen med stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

  20.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen kommer nå med en tidsbegrenset stønadsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som mister inntekt på grunn av koronaepidemien.

 • Landbruksdirektoratet har utbetalt 2,8 millioner kroner til fôring av rein

  20.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I det samiske reinbeiteområdet er nå 160 000 dyr rammet av beitekrise. Foreløpig er 2,8 millioner utbetalt fra kriseberedskapsfondet, 10 millioner gjenstår.

 • Foreslår strengere selvforsørgelsesregler for å få varig opphold i Norge

  20.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil stramme inn på unntakene fra selvforsørgelseskravet for varig opphold i Norge. Forslaget gjelder utlendinger under grunnopplæring og videregående utdanning. Kun de som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i

 • Gravferd er en samfunnsviktig funksjon

  20.03.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Det er viktig å sikre at vi også i krisetider har nok personell til å gjennomføre gravferdsseremonier. Gravferd er derfor nå definert som samfunnsviktig funksjon.

Til toppen