Finn aktuelt

Viser 101-120 av 25737 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 43 millioner til gründermiljøer over hele landet

  09.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen gir 43 millioner kroner til 26 forskjellige innovasjonsselskaper og gründermiljøer over hele landet for å sikre et innovativt næringsliv også når koronakrisen er over. Pengene er en del av regjeringens krisepakke for gründere.

 • Nytt anbudssystem fikk flere i jobb

  08.07.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringens tiltaksreform virker. Konkurranse mellom leverandører av oppfølgingstiltak i arbeidslivet gjør at flere fikk jobb. Det nye systemet er også billigere.

 • Utvidar tilbod med tospråkleg opplæring i fag i skulen

  08.07.2020 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  - Det kan være utfordrande å kome til Noreg med eit anna morsmål enn norsk, og så skulle hoppe rett inn i den norske skulen, meiner Guri Melby.

 • Økt norsk innsats på migrasjonsområdet

  08.07.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil bidra med 60 millioner kroner til EUs fond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika.

 • Hvem styrer landet nå?

  08.07.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  Selv statsministeren trenger ferie iblant. Hvem styrer egentlig i hennes sted?

 • Din friluftsfavoritt finner du hos Statskog

  08.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Noen av Norges aller beste opplevelser eier du selv. Sjekk ut Statskogs nasjonale perler og finn din egen favoritt. - Her er opplevelser i norsk natur av ypperste klasse. Prøv dem og finn din favoritt, oppfordrer Landbruks- og matminister Olaug

 • Oppfordrer kommunene til strengere kontroll med utestedene

  07.07.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  - Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han har derfor bedt om at det sendes ut et brev til kommunene der de oppfordres til strengere kontroll av utesteder

 • FNs største digitale toppmøte om bærekraftsmålene i gang

  07.07.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  FNs største digitale toppmøte går av stabelen i dag, med Norge i førersetet. Norge leder FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) og er vertskap for Høynivåforumet for bærekraftsmålene og 2030-agendaen.

 • Regjeringen vil ha bedre kvalitetssikring og mer gjenbruk av forskningsdata

  07.07.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker at resultatene fra forskning som er finansiert av skattepenger skal være tilgjengelige for alle. Uavklarte spørsmål om rettigheter og lisenser står ofte i veien for dette. Derfor er det satt ned et utvalg som skal utrede spørsmål

 • Endringer i kompensasjonsordningen for medier

  07.07.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet gjør to justeringer i den midlertidige kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier.

 • Kampen mot moderne slaveri: Ny støtteordning på 190 millioner kroner for sivilt samfunn

  07.07.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Sivilt samfunns innsats er helt avgjørende for at vi skal nå målet om å avskaffe moderne slaveri. Som del av bistandsprogrammet mot moderne slaveri setter vi derfor av 190 millioner kroner over fire år for å støtte sivilt samfunn sin innsats på

 • Fra høsten blir SFO billigere for familier med lav inntekt

  07.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging. Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020.

 • Slutt på bompengeinnkreving i Jondalstunnelen

  06.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jondalstunnelen binder sammen områdene og kommunene på Folgefonnahalvøya, samtidig som tunnelen sørger for kort reisetid fra deler av Hardanger til Bergen. Når bompengeinnkrevingen i tunnelen avvikles onsdag 8. juli, betyr det en rimeligere

 • Gir 250 millioner til reiselivsnæringen

  06.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Ordningen skal gi reiselivsvirksomheter mulighet til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde kundegrunnlaget, tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

 • Lavt klimaavtrykk av å bruke strøm i Norge i 2019

  06.07.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  NVE publiserte i dag en beregning av sammensetningen av fysisk levert strøm i Norge i 2019.

 • Fraværsgrensen gjelder som normalt fra høsten

  06.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Disse endringene blir ikke videreført når skoleåret starter igjen til høsten. Det blir imidlertid unntak for elever som begynner på Vg4 påbygg.

 • Norsk suksess i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram

  06.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norske bedrifter og forskere er involvert i over 100 europeiske forskningsprosjekter innenfor landbruk og mat. Prosjektene får støtte fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, som eies av EU. Norske forskningsmiljøer har

 • Joint press statement: Nordic Foreign Ministers receive report on Nordic cooperation on foreign and security policy

  06.07.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Last week the Nordic Foreign Ministers received the report "Nordic Foreign and Security Policy 2020: Climate Change, Hybrid & Cyber Threats and Challenges".

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  06.07.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kommunikasjonsrådgivar Kaia Jarlsby er engasjert som politisk rådgivar for statsråd Linda Hofstad Helleland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet frå og med 3. august 2020. Politisk rådgivar Maren Aasan fråtrer 9. august.

 • Fylkene får 906 millioner for å få flere tilbake i jobb

  06.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Covid-19-pandemien har kastet mange ut i arbeidsledighet og permitteringer. Nå får fylkene 906 millioner kroner for å få elever og lærlinger til å fullføre videregående opplæring og øke kompetansen til permitterte arbeidstakere, sier statssekretær

Til toppen