Finn aktuelt

Viser 121-140 av 22525 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinformasjon: Akkreditering til Bokmessen i Frankfurt

  05.09.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge er i 2019 gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt, som finner sted fra 16. til 20. oktober. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande vil delta under den offisielle åpningen av

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren møter elsparkesykkelbransjen

  05.09.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Mandag 16. september vil samferdselsminister Jon Georg Dale ha et møte med aktørene som leier ut elsparkesykler i Norge. Bakgrunnen for møtet er diskusjonene som har vært rundt elsparkesykler i sommer, og et ønske om å finne ut hvordan man best

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Rogaland og Agder fredag 6. september

  05.09.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker Rogaland og Agder fredag 6. september. På morgenen besøker Dale bedriften Velde Asfalt i Sandnes og er i tilgjengelig for intervjuer om bompengepakkens betydning for Nord-Jæren. I Agder får statsråden

 • Økning i mineralnæringen

  05.09.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Mineralnæringen i Norge omsatte for 10,8 milliarder kroner i 2018, ifølge ferske tall fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det ble solgt 107 millioner tonn mineralske råstoff, tilsvarende en økning på 3 prosent fra 2017.

 • Ny milepæl for Hordfast er nådd

  05.09.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet

  Ny E39 Stord - Os skal gå via den sørlige kryssingen av Langenuen mellom Jektevik i Stord kommune og Hodnanes i Tysnes kommune. - Vi har lyttet til lokale interesser og valgt den traseen vi tror vil gi den beste utviklingen for dette området, sier

 • Samarbeider om militær romvirksomhet

  05.09.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Tyskland og Norge har signert en intensjonsavtale om samarbeid innenfor militær romvirksomhet. Intensjonsavtalen regulerer i første omgang samarbeidet innenfor de tre områdene satellittkommunikasjon, romovervåkning og kompetanseutvikling.

 • Flere vil få billigere barnehage med forenkling av søknadsordning

  05.09.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Foreldre skal slippe å legge frem opplysninger om inntekt når de søker om lavere barnehagepris. Regjeringen foreslår at kommunene kan hente inn opplysninger direkte fra Skattedirektoratet og Folkeregisteret. - Nå blir det enklere for

 • Digital port til virkemiddel-jungelen

  05.09.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal gjøre det lettere å finne frem i jungelen av støtteordninger til næringslivet. Alle bedrifter skal kunne starte søknadsprosessen til pengestøtte i en ny, digital portal.

 • Strammer grepet om fordelingen av statlige arbeidsplasser

  04.09.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen tar nye grep for å rette opp utviklingen med sentralisering av statlige arbeidsplasser som har pågått under flere regjeringer. - Vi følger opp de høye ambisjonene i Granavolden-erklæringen, og gjør nå enda mer for å sikre en god regional

 • Presseinformasjon: Sveriges utenriksminister besøker Norge

  04.09.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Sveriges utenriksminister Margot Wallström besøker Oslo 5. september for å åpne den nye svenske ambassaden og ha samtaler med utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Kom med innspill til forskrift om tilskuddsmidler til kvenske formål

  04.09.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen ønsker at flest mulig oppgaver skal løses nærmest mulig innbyggerne, derfor får Troms og Finnmark fylkeskommune ansvaret for forvaltningen av tilskuddsmidlene til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra neste år. Et utkast til

 • Fastlegeordningen er evaluert

  04.09.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fastlegenes arbeidsbelastning har økt de siste årene, og det er nødvendig å ta grep for å få flere til å velge fastlegeyrket og for å skape en ordning som møter pasientens behov i fremtiden. Det viser evalueringen selskapet EY har gjort av

 • Regionale økonomiseminarer 2019

  04.09.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Presentasjoner og bakgrunnsmateriale til regionale økonomiseminarer 2019

 • Regjeringa vil utvide modulvegnettet – gir betre transportvilkår for norsk næringsliv

  04.09.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa vil styrke næringslivets konkurranseevne. Difor har eg no gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet. Det vil gi næringslivet mogelegheit til å trafikkere vesentleg fleire vegar - med stor

 • Spillerom – Norges første dataspillstrategi er lansert

  04.09.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kultur- og likestillingsministeren la i dag frem strategien som har fått navnet Spillerom. Strategien skal løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet. Strategien skal gjelde fra 2020-2022. Med strategien

 • Gir grønt lys til nytt bygg for helse- og sosialfagene ved NTNU i Trondheim

  04.09.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen gir nå klarsignal til å starte arbeidet av nytt bygg i Elgeseter gate. Bygget skal kunne huse 2000 studenter og 200 ansatte innenfor helse- og sosialfagene ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). I tillegg flytter

 • Presseinvitasjon: Statsråd Mæland besøker Hordaland

  04.09.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland besøker Hordaland torsdag 5. september. Media er velkomne til å ta del i programmet.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Hordaland torsdag 5. september

  04.09.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker Hordaland torsdag 5. september. Samferdselsministeren skal presentere en nyhet om trasevalg av Hordfast, fjerne bomstasjonen på Halsnøysambandet og besøke asfaltbedriften NCC Roads i Etne. Pressen er

 • Nasjonalt tilsyn med private barnehager legges til Molde

  04.09.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager. Det nye tilsynet skal være i Molde. - Økonomisk tilsyn er viktig for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og for å sikre mer åpenhet.

 • Besøk til Frelsesarmeen i Bergen

  04.09.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøker Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter i Bergen i dag 4. september kl. 16.10.

Til toppen