Finn aktuelt

Viser 121-140 av 28459 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enighet om tiltak for reindriftsutøvere i grensetraktene

  29.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Uenighet og mangel på felles konvensjon for den grensekryssende reindriften mellom Norge og Sverige, fører i praksis til betydelige utfordringer for enkelte norske reindriftsutøvere. Under årets reindriftsforhandlinger, ble avtalepartene enige om

 • Bli med på #Semuligheter

  29.03.2021 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Koronakrisen må ikke bli en utenforskapskrise. Finn ut mer om kampanjen #Semuligheter.

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2021

  29.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en rapport fra årets Digitale Landbrukskonferanse.

 • Påbud om vaksinering mot PD utsettes

  29.03.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Påbudet om vaksinering mot PD i området fra Taskneset (Fræna) i sør til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord (tilsvarende produksjonsområde 6 og 7), trekkes tilbake på ubestemt tid.

 • Betydelig strengere test- og karantenehotellregler ved innreise

  28.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen anbefaler minst mulig reising til utlandet. Fra midnatt, natt til 1. april har de som venter på testsvar plikt til å vente på teststasjonen ved grensen til prøveresultatet foreligger. De som nekter vil kunne risikere bot.

 • Myanmar: Uttalelse fra utenriksministeren

  27.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Sikkerhetsstyrkenes drap på egne borgere på de væpnede styrkers dag strider imot enhver påstand om at Tatmandaw handler i samråd med den myanmarske befolkningens interesser. Denne volden på stoppe umiddelbart, og makten må straks tilbakeføres til

 • Innfører nasjonale regler for ventekarantene

  27.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Karantene er viktig for å begrense smittespredningen og holde samfunnet åpent. I dag varierer de lokale anbefalingene om ventekarantene, og ordningen praktiseres ulikt mellom kommuner. På bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og

 • Justerte testkrav for sjøfolk

  27.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har justert covid-19-forskriften slik at det blir enklere for sjøfolk å gjennomføre testing i løpet av innreisekarantenetiden.

 • Marmorhallen oppgraderes

  27.03.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Marmorhallen har det siste året fungert som regjeringens presserom for større pressekonferanser, men den trenger nå en oppgradering for å kunne fungere bedre for formålet. Derfor vil Marmorhallen være midlertidig stengt til midten av mai.

 • Regjeringen vil gi voldsoffererstatningens øvre grense på 6 millioner kroner tilbakevirkende kraft

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i voldsoffererstatningsloven for Stortinget. Nå skal de som før ikke har fått hele erstatningen domstolen dømte den ansvarlige til å betale, få resten utbetalt av staten. Etter forslaget skal

 • Viktig avklaring om EUs fjerde jernbanepakke

  26.03.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er veldig glad for at Høyesterett i dag har kommet til den samme konklusjonen som oss, nemlig at Stortinget med alminnelig flertall kan vedta om Norge skal innføre EUs fjerde jernbanepakke. Dette er i tråd med det regjeringen har lagt opp til.

 • Skatt og korona gir rekordtrafikk i ID-porten

  26.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den offentlige påloggingsløsningen ID-porten hadde rekordtrafikk forrige uke med nesten 10 millioner innlogginger. Den store pågangen skyldes utsending av skattemeldingen, og at det er mange som logger seg inn på helsenorge.no for å sjekke

 • Statssekretær Halvorsen møtte hviterussisk opposisjonsleder

  26.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi er imponert over folkets mot og utholdenhet, og over Tikhanovskajas innsats, sier statssekretær Audun Halvorsen.

 • 296 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2021

  26.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen fortsetter satsningen på å gi et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. I 2021 er det bevilget til sammen over 1,3 milliarder, inkludert 389 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten

 • Koronapandemien påvirker Campus Ås

  26.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Strenge smitteverntiltak og koronarestriksjoner har ført til økte kostnader for byggeprosjektet Campus Ås ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Regjeringen foreslår derfor å øke kostnadsrammene med til sammen 175 millioner

 • Foreslår godkjenningsmodell for fritt brukervalg

  26.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil gi innbyggerne større valgfrihet når det gjelder helse- og omsorgstjenester. Et nytt lovforslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg skal gjøre det enklere og raskere for kommunene å innføre ordningen.

 • Gir konsesjon til kraft fra land til plattformer på Troll og Oseberg

  26.03.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har fredag 26. mars gitt Equinor konsesjon etter energiloven og havenergilova for å tilknytte plattformer på Troll- og Oseberg-feltet til kraftnettet på Kollsnes.

 • Endringer i returordninger til Afghanistan og Irak

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i forskrift om tilskudd til assistert retur. Utlendingsdirektoratet (UDI) vil tilby mer tilrettelagte ordninger ved returer til Irak og Afghanistan, og oppretter et nytt og tidsbegrenset retur-

 • Høring av endring av instruks om salg av ringnotfartøy fra Nord-Norge til Sør-Norge

  26.03.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å sende på høring forslag om å oppheve instruksene om salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra Nord-Norge til Sør-Norge. De to instruksene fra 1992 og 2002 innebærer at fiskerimyndighetene ikke skal gi

 • Endring i reiseråd for område i Finland

  26.03.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at sykehusdistriktet Länsi-Pohja i Finland går fra gult til rødt på smittekartet for Europa.