Finn aktuelt

Viser 121-140 av 26597 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Midlertidig færre flygninger på enkelte regionale flyruter

  16.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  For å tilpasse tilbudet til etterspørselen vil det fra 1. desember være noen færre flygninger på enkelte regionale ruter. Dette vil gjelde noen ruter i Lofoten, på Helgeland, i Trøndelag og på Vestlandet, og er midlertidig. Hensikten er å tilpasse

 • Inkluderingsdugnad i Trøndelag: Fra Nav til fagarbeider med prosjektet Yrkesstolthet

  16.10.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  I Trondheim har et helt spesielt Nav-prosjekt klart å forene krefter mellom Nav, fylkeskommunen, skoler og et næringsliv på jakt etter lærlinger. Resultatet? Færre i Nav-køen og flere i jobb.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 43

  16.10.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 43, 2020.

 • Flere familiemedlemmer kan komme til Norge

  16.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å åpne for at flere familiemedlemmer fra land utenfor EU/EØS kan besøke slektninger i Norge. Dette gjelder blant annet besteforeldre. Reglene om innreisekarantene endres ikke.

 • Regjeringen fortsetter moderniseringen av Heimevernet

  16.10.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -Heimevernet stiller opp på kort varsel når de blir spurt. Under koronakrisen har vi sett Heimevernet i aktivitet en rekke steder. De gjør en viktig jobb. Det skal vi legge til rette for at de kan fortsette med, sier forsvarsminister Frank

 • Luftforsvaret fortsetter innføringen av nye, store kapasiteter og styrker luftvernet

  16.10.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Innføringen av nye flysystemer vil ha hovedprioritet i Luftforsvaret i årene frem mot 2025. I tillegg vil regjeringen erstatte de gamle Bell-412 helikoptrene med nye helikoptre som er bedre tilpasset spesialstyrkene, og videreutvikle luftvernet som

 • Planlegger oppgraderinger og ny overflatestruktur

  16.10.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flere av dagens overflatekampfartøy når slutten av sin levetid mot 2030. Regjeringen vil oppgradere dagens fartøy slik at levetiden forlenges. Samtidig har planleggingen av en ny overflatestruktur startet.

 • Regjeringen vil styrke Hæren med flere soldater og øke kampkraften.

  16.10.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  For å øke den militære tilstedeværelsen i nord, og Hærens samlede kampkraft, vil regjeringen videreutvikle Brigade nord til en mekanisert brigade med fire bataljoner med tyngdepunkt i Indre Troms.

 • Regjeringen vil øke bemanningen i Forsvaret

  16.10.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil styrke bemanningen i Forsvaret. Styrkingen vil skje i form av fast ansatte, vernepliktige mannskaper og reservister. Samtidig legges det til rette for et bedre samarbeid med sivil sektor.

 • Regjeringen styrker Forsvaret

  16.10.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil i 2024 bruke 8,3 milliarder mer på forsvar enn i dag, med en jevn økning av forsvarsbudsjettet. Regjeringen legger i 2021 på over 3 milliarder kroner i varige økninger til forsvarssektoren, og følger dermed opp de flerårige

 • Reform av folketrygdens ytelser til etterlatte

  16.10.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Som et ledd i pensjonsreformen foreslår regjeringen en omfattende omlegging av folketrygdens ytelser til etterlatte. For barn som mister en eller begge foreldre, vil regjeringen forenkle og styrke ytelsene, mens ytelsene til gjenlevende ektefeller

 • Foreslår utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

  16.10.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår at reglene som gir høyere alderspensjon til pensjonister som forsørger ektefelle eller barn, skal fases ut.

 • Ikrafttredelse av lovregler om digitalt førstevalg i innskuddspensjonsordninger

  16.10.2020 Nyhet Finansdepartementet

  I statsråd ble det i dag besluttet ikrafttredelse av regler som innfører digitalt førstevalg og som opphever den såkalte 12-månedersregelen i innskuddspensjonsordninger.

 • Vernar verdifull natur ved Saltfjellet-Svartisen

  16.10.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa har utvida Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, oppretta Nattmoråga landskapsvernområde og gjort viktige endringar i andre verneområde ved Saltfjellet-Svartisen.

 • Ny sjef for Sjøforsvaret

  16.10.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flaggkommandør Rune Andersen ble i statsråd i dag utnevnt til kontreadmiral og beordres i stillingen som sjef for Sjøforsvaret.

 • Ny sjef Forsvarets operative hovedkvarter

  16.10.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Generalmajor Yngve Odlo ble i statsråd i dag utnevnt til generalløytnant og beordres i stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

 • Regjeringens biltjeneste overføres til PST

  16.10.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er Regjeringens biltjeneste overført fra Statsministerens kontor til Justis- og beredskapsdepartementet, med virkning fra 1. januar 2021.

 • Endring blant statssekretærane

  16.10.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kronprinsregenten har i statsråd i dag gitt statssekretær Julian Thomas Farner-Calvert avskil i nåde som statssekretær for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  16.10.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Sondre Olsen som ny politisk rådgivar for utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • Ny godsrute på sjø i Nord-Norge

  16.10.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Kystverket har i dag gitt tilsagn om tilskudd på 41,6 millioner kroner til Nord-Norgelinjen, som er en godsrute til sjøs mellom Bodø og Tromsø. - Jeg er glad for at det fortsatt er stor interesse for insentivordningen og at tilskudd fra ordningen