Finn aktuelt

Viser 121-140 av 502 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Stipenddryss til skogfagstudenter

  23.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch delte i dag ut stipender til fem studenter som har tatt skogfag på Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad og ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

 • Ål er årets nynorskkommune

  23.11.2021 Nyheit Kulturdepartementet

  Kvart år sidan 2009 har Kulturdepartementet og Språkrådet delt ut prisen «Årets nynorskkommune». I 2021 har juryen sett spesielt etter kommunar og fylkeskommunar som har gjort ein ekstra innsats for skaffe nynorske læremiddel og læringsressursar til

 • FAOs årlige rapport om mat og landbruk

  23.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO legger i dag frem sin årlige statusrapport for mat og landbruk (SOFA) for 2021. Rapporten presenteres årlig hver høst, ofte i forbindelse med Verdens matvaredag 16. oktober. Årets rapport har undertittelen "Making agri-food systems more

 • Over 24 millioner kroner til internasjonale idrettsmesterskap i Norge

  23.11.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet tildeler nå over 24 millioner kroner til en rekke idrettsaktører med begrensende kommersielle inntektsmuligheter, slik at de kan arrangere internasjonale mesterskap i Norge.

 • Regelrådet fyller en viktig rolle i norsk forvaltning

  23.11.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til å bedre kvaliteten på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Den anbefaler også at Regelrådet forsetter sitt arbeid innenfor nåværende rammer og mandat.

 • Ny politisk rådgivar

  23.11.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Siv Sætran som politisk rådgivar for landsbruks- og matminister Sandra Borch frå og med 23. november 2021.

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til København 24. november

  22.11.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Grøn omstilling er tema når næringsminister Jan Christian Vestre drar til København på sin første utenlandsreise som statsråd onsdag. Vestre skal mellom anna delta på WindEuropes havvind-messe og opne Aker Carbon Captures København-kontor.

 • Presseinvitasjon: Rapport om CWD på Hardangervidda

  22.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Miljødirektoratet og Mattilsynet leverer 23. november sin anbefaling om mulig ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Statsråd Sandra Borch og statssekretær Aleksander

 • Norge henter foreldreløst barn fra leir i Syria

  22.11.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er glad for å bekrefte at norske myndigheter er i ferd med å hente et foreldreløst barn som har oppholdt seg i en leir i Syria. Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger

 • Sterk vekst i fornybarnæringen og leverandørindustrien i 2020

  22.11.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I løpet av 2020 opplevde den norskbaserte fornybarnæringen en omsetningsvekst på 15 prosent fra året før. For leverandørindustrien til olje og gass resulterte 2020 i en omsetningsnedgang på 7 prosent, ifølge ferske statusrapporter.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Marte Mjøs Persens kalender for veke 47

  22.11.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Nærings- og fiskeridepartementet sender reglene for akvakulturlokaliteter på høring

  19.11.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring et forslag om å endre passivitetsbestemmelsene for akvakulturlokaliteter. Forslaget innebærer at perioden som oppdrettsanlegg kan ligge passive forlenges fra to år til tre år før

 • Regjeringa held fast på 70-årsgrensa i staten

  19.11.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringa skrinlegg forslaget om å heve den alminnelege aldersgrensa i staten frå 70 til 72 år.

 • Statsministerens program veke 47

  19.11.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Endringer i frie inntekter etter tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022

  19.11.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen la 8. november fram tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022. Regjeringen foreslår blant annet en vekst på ytterligere 2,5 milliarder kroner i kommunesektorens frie inntekter. Dette kommer på toppen av det Solberg-regjeringen la fram i

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 47

  19.11.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 47, 2021.

 • Møte om fugleinfluensa

  19.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er påvist høypatogen fugleinfluensa på to nabogarder i Klepp i Rogaland. Landbruks- og matminister Sandra Borch har i dag hatt møte med næringen om status og tiltak i forbindelse med dette sjukdomsutbruddet. Med på møtet var Norsk Fjørfelag,

 • Innspill til nytt mannsutvalg

  19.11.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  - Vi ønsker å få en samlet og helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet. Et mannsutvalg vil kunne gi oss et godt grunnlag for å utvikle politikken på dette området, og med de gode innspillene vi

 • Rapport fra EUs landbruksministermøte den 15. november 2021

  19.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kommisjonen presenterte i juli EUs skogstrategi fram mot 2030. Ministrene vedtok på ministermøtet enstemmig rådskonklusjoner der det understrekes at skogen kan spille en viktig rolle i EUs overgang til en grønn, klimanøytral og konkurransedyktig

 • Bjørn Erik Thon er nytt likestillings- og diskrimineringsombud

  19.11.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt Bjørn Erik Thon som nytt likestillings- og diskrimineringsombud.