Aktuelt om EUs konkurransepolitikk

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EUs konkurransepolitikk preges av at Kommisjonen nå holder på å forberede flere forslag om oppdatering av regelverket blant annet for tjenester av allmenn interesse, anskaffelser og kollektive tvisteløsninger. EU-delegasjonens konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer om aktuelle saker fra EU på områdene konkurranse, statsstøttte og offentlige anskaffelser.

Nedenfor følger en oppsummering av rapporten. Les hele rapporten her.

Konkurranse
12 juli ble konkurransekommissær Joaquin Almunias rapport ”An asset of the European Union” presentert. Slike konkurranserapporter er blitt presentert i 40 år, og denne fokuserte på bruk av konkurranse- og statsstøtteregelverket i et historisk perspektiv, dets bidrag til å fremme konkuransen i markedet og utviklingene over tid. Les EU-delegasjonens omtale av rapporten her

Offentlige anskaffelser
Kommisjonen jobber med en oppdatering av dagens regelverk og arrangerte den 30. juni konferansen ”Modernisering av offentlige anskaffelser” i Brussel. Nesten 500 personer deltok og konferansen var et nyttig innspill til Kommisjonens videre arbeid med oppdatering av regelverket. I tillegg har komiteen for Indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) behandlet et rapportutkast hvor den blant annet støtter en forenkling av dagen regelverk.

I desember vil Kommisjonen presentere en oppdatering av 2004-regelverket om anskaffelser, og innspill til arbeidet med denne oppdateringen står helt sentralt i de norske prioriteringene for høsten.

Statsstøtte
Kommisjonen har videreført høringene av et forslag om oppdatering av regelverket for tjenester av allmenn interesse, og invitert til høringsmøter om støtte til verftsindustrien og til film.

ESA har innført ny prosedyre for håndhevelse av regelverket for offentlige anskaffelser samt fattet en rekke vedtak innen støtte og anskaffelsesfeltet i løpet av sommeren.

EFTA-domstolen konkluderte 22. august med at EFTAs overvåkningsorgan ESA ikke hadde rett til å henlegge saken om statsstøtte fremmet av busselskapet konkurrenten.no.

Les mer om disse og andre saker fra områdene konkurranse, statsstøttte og offentlige anskaffelser i rapporten fra konkurranseråden her (pdf).