Alarmtelefonen 116 111 er åpen i jula

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt.

- Alle barn skal få hjelp og noen å snakke med når de trenger det, sier barneminister Solveig Horne. - Hos Alarmtelefonen sitter det alltid noen som er klare til å snakke med de som ringer inn, selv om det er juleferie og barneverntjenestene har feriestengt. 

Alle barn har krav på bistand i akutte krisesituasjoner, uavhengig av hvor i landet de bor. Derfor skal alle kommuner ha tilstrekkelig beredskap utenom barnevernets kontortid. Dette er spesielt viktig i ferier når skoler og barnehager har stengt.

Så langt i år har Alarmtelefonen hatt rundt 6700 innringninger. I 2014 hadde Alarmtelefonen 7463 henvendelser totalt

Alarmtelefonen
Siden 2009 har vi hatt Alarmtelefonen for barn og unge. Tjenesten ble opprettet for å styrke akuttberedskapen i barnevernet og er et tillegg til eksisterende akuttberedskap. Alarmtelefonen er landsdekkende og gratis. Den har telefonnummer 116 111 og er åpen når de kommunale barneverntjenestene er stengt. Når de som jobber på alarmtelefonen får akutte henvendelser, kontakter de umiddelbart lokale beredskapsordninger. Se www.116111.no for mer informasjon.

Barnevernvakt
Det finnes 16 store barnevernvakter i Norge. Barnevernvaktene har akuttberedskap for totalt 130 av Norges 430 kommuner, og svarer på oppringninger fra sine kommuner i åpningstiden. Nettstedet barnevernvakten.no viser hvilke kommuner som har egen krise- og akuttberedskap, og hvordan publikum kan komme i kontakt med dem. Telefonnummeret 116 111 går til nærmeste akuttberedskap.

For eksempel: Dersom det kommer en oppringning fra Tromsø kommune – vil barnevernvakta i Tromsø besvare telefonen i deres åpningstid. Dersom noen ringer fra en av de 300 kommunene som ikke har akuttberedskap utenfor kontortiden, vil telefonen gå til Alarmtelefonen for barn og unge.

Solveig Horne foran Alarmtelefonens bannerBarneminister Solveig Horne foran Alarmtelefonens banner.