Alle på nett

Seniornett hadde mandag 11. november et innlegg i Aftenposten om de som står utenfor det digitale gjerdet. Vi vil hjelpe dem over, svarer statssekretær Paul Chaffey.

Seniornett hadde mandag 11. november et innlegg i Aftenposten om de som står utenfor det digitale gjerdet. Vi vil hjelpe dem over, svarer statssekretær
Paul Chaffey.

Fra 2014 vil digital kommunikasjon være hovedregelen i forvaltningen. Slik vil samfunnet spare store beløp og brukerne får et bedre møte med forvaltningen.

Det er uheldig dersom seniorer føler at de er «utenfor det digitale gjerdet». Dette tar vi på alvor og vil gjøre noe med.
 
Vårt mål at alle innbyggere skal kunne bruke offentlige tjenester på nett. Da må alle sikres tilgang og et minimum av digital kompetanse. De offentlige digitale tjenestene må være brukervennlige.

Norge har høy digital deltagelse. Departementet har i flere år bevilget midler til Seniornett. I budsjettforslaget for neste år økes bevilgningen til tre millioner kroner.

Departementet har i tillegg bevilget fem millioner kroner til opplæringstiltak over hele landet for å få voksne på nett.

Vi vil nå samle sentrale aktører – Seniornett Norge inkludert – for sammen jobbe for å halvere antallet som ikke er vært på nett innen 2017.