Alta er Årets trafikksikkerhetskommune 2015

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Alta er utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2015. Kommunen står i en særstilling når det gjelder kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Alta har gjennom flere tiår arbeidet systematisk og målrettet for økt trafikksikkerhet, og satsingen har bidratt til en betydelig nedgang i alvorlige trafikkulykker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris ”Årets trafikksikkerhetskommune” deles ut for fjerde året på rad. Prisen er på én million kroner, og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

– Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Ved å hedre kommuner som har utmerket seg, ønsker vi å løfte fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til økt innsats, sier Solvik-Olsen.

Begrunnelse for valg av Alta kommune

Alta premieres for deres systematiske og målrettede arbeidet for økt trafikksikkerhet. De har blant annet:

  • Startet allerede i 1994 opp et eget trafikksikkerhetsprosjekt, hvor de etablerte en rekke utradisjonelle trafikksikkerhetstiltak med sikte på økt frivillig engasjement i lokalsamfunnet.
  • Utarbeidet en tverrsektoriell trafikksikkerhetsplan, og har trafikksikkerhet forankret i flere av kommunens plan- og strategidokumenter.
  • Ansatt en egen koordinator for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet, og har sikret finansiering av fysiske og trafikantrettede tiltak gjennom kommunens eget parkeringsfond.
  • Laget en plan for hovednett for sykkeltrafikk, arbeider med å regulere fartsgrenser på kommunale veier, med spesiell tilrettelegging på skoleveier. I tillegg satser kommunen på trafikkpedagogiske kurs for lærere og barnehageansatte.
  • Deltar i prosjektet "Trafikksikker kommune" i samarbeid med Trygg Trafikk, og har som mål å ha status som trafikksikker kommune innen 2017.
  • Bidratt, gjennom satsing på trafikksikkerhet, til en betydelig nedgang i alvorlige trafikkulykker. Gjennomsnittet for årlig antall drepte og hardt skadde er redusert fra om lag 10 for perioden 1990-1994 til under 3 for perioden 2010-2014.

Alta kommune har vært nominert til trafikksikkerhetsprisen flere år på rad, og kåres som "Årets trafikksikkerhetskommune 2015".

Juryens vurderingskriterier

Det er Statens vegvesen som administrerer søknadsprosessen, og fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen seks forslag til kandidater.

Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier:

  • Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
  • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skolevegene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

Tidligere vinnere

Nøtterøy kommune vant prisen i 2012, kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013 og i 2014 gikk prisen til Bodø kommune.