Alta, Sortland og Årdal er nominert til ”Årets trafikksikkerhetskommune”

- De tre nominerte kommunene utmerker seg med gode trafikksikkerhetsprosjekter og -planer. Lokalt engasjement er viktig i arbeidet med visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris ”Årets trafikksikkerhetskommune” deles ut for fjerde året på rad. Prisen er på en million kroner, og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

Det er Statens vegvesen som administrerer søknadsprosessen, og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen seks forslag til kandidater.

Juryens kriterier
Juryen har lagt vekt på følgende kriterier ved nominasjon av de tre kommunene:
- langsiktig satsing på trafikksikkerhet
- tiltak som har overføringsverdi for andre kommuner
- forankret trafikksikkerhetsplan som også inkluderer sikring av skolevegene

Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk.

Vinner offentliggjøres før sommeren
Vinneren av Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris blir offentliggjort før sommeren 2015.

Nøtterøy kommune vant prisen i 2012, kommunene Austrheim og Lindås delte prisen i 2013 og Bodø vant prisen i 2014.

Ulykkesutviklingen
I 2014 mistet 147 personer livet i vegtrafikkulykker. Dette er 40 færre enn i 2013, da 187 personer mistet livet. Norge var dermed et av svært få europeiske land med under tre omkomne per 100 000 innbyggere. Antall drepte er bare så vidt høyere enn ”rekordåret” 2012, da 145 personer mistet livet, og betydelig lavere enn gjennomsnittet for de siste fem årene, som er 172 omkomne.

I løpet av de fem første månedene i 2015 har Statens vegvesen foreløpig registrert 42 drepte i vegtrafikken, hvorav 11 drepte i mai. Dette er en nedgang sammenlignet med 2014, da 57 mennesker omkom i vegtrafikkulykker i løpet av de fem første månedene, hvorav 18 i mai.

- Nedgangen i antall drepte er gledelig, og resultat av en bred og målrettet trafikksikkerhetssatsing. Likevel er ethvert tapt liv i trafikken ett for mye, og vi vil derfor fortsette kampen mot trafikkdøden, sier Solvik-Olsen.

Til toppen