Tale ved vegåpning i Alta

Tale av statsminister Erna Solberg ved åpningen av strekning på ny E6 i Alta, 13. desember 2016.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,

Det er en stor ære og glede for meg å få åpne en viktig og etterlengtet vei. 

Det har vært år med venting, kø og stengninger. Men nå ser vi for alvor resultatene!

Strekningen Halselv-Møllnes er en del av prosjektet E6 Alta vest. Den er 13 kilometer lang, og dermed cirka 2,1 kilometer kortere enn den gamle veien.

Og med en helt annen standard!

Nye E6 blir en ny flott hovedåre mellom Troms og Finnmark.

Prosjektet strekker seg over nærmere fem mil og er delt inn i seks delstrekninger. Nå gjenstår bare én parsell.

Jeg er glad for at dere er tålmodige gjennom en krevende byggeperiode – og at dere viser godt naboskap.

Men det er som man sier i ordtaket:

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

Denne veien betyr mye for dere som bor her. Men ikke bare det.

Den betyr mye for hele landsdelen. Og den er viktig for Alta og Vest-Finnmark som vekstsenter.

Jeg håper og tror at veien vil bidra til at den positive utviklingen vi har sett her de siste årene fortsetter. 

Nye E6 gjør turen tryggere, samtidig som fremkommeligheten bedres betydelig.

Mange flaskehalser blir borte.

Jeg vil benytte anledningen til å berømme alle involverte for et godt gjennomført prosjekt. Det har gått etter planen, både når det gjelder tid og penger.

Prosjektet har gode HMS-rutiner, og Statens vegvesen har gjennomført byggingen uten alvorlige ulykker.

Regjeringen satser sterkt på samferdsel i nord.

Det er fordi vi vet at det ikke finnes noe sterkere distriktspolitisk virkemiddel enn god infrastruktur.

Gode veier som korter ned avstand, tid og kostnad. Som binder by og land sammen. Det bidrar til verdiskapning og levende lokalsamfunn.

Og fremfor alt:

Det gir tryggere ferdsel for oss alle.

Jeg gratulerer med en ny og flott vei.

God tur, og kjør forsiktig!

Til toppen