Altfor mange barn tier for lenge om at de er utsatt for overgrep

Seksuelle overgrep mot barn skjer hver dag i Norge. Mange overgrep blir aldri gjort kjent.

Ikke alle hemmeligheter skal holdes – plakat fra Kripos-kampanjen

Kripos har nylig gjennomgått 107 saker om seksuelle overgrep mot barn under 14 år.

I mange av sakene der den fornærmede selv fortalte om overgrep gikk ikke informasjonen videre før etter noe tid, eller den gikk via mange ledd. Svært få saker ble avdekket av politiet eller andre offentlige instanser.

Ikke alle hemmeligheter skal holdes

Fra 29. august til 9. september vil Kripos gjennom ulike poster og filmer på sosiale medier be barn om å fortelle om seksuelle overgrep de eller vennene deres utsettes for.

Overskriften for kampanjen er "Ikke alle hemmeligheter skal holdes". Kripos ønsker særlig å nå barn mellom 10 og 14 år, men også voksne i barns omgivelser. Målet er at overgrep skal stanses så tidlig som mulig og at barn skal få hjelp så fort som mulig.

 

Til toppen