Historisk arkiv

UD finansierer ny storsatsing i Amazonas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Erik Solheim har underskrevet en samarbeidsavtale med Regnskogfondet. Avtalen representerer den største norske støtten noen gang til regnskogsbevaring i Amazonas.

- Dette innebærer et løft i arbeidet for å bevare regnskogen i Amazonas som vil ha stor betydning for hele regionen og for verdens klima, sier Erik Solheim.

Avtalen innebærer at Utenriksdepartementet finansierer Regnskogfondets Erik Solheim (tv) og Lars Løvold undertegner avtalen om støtte til Regnskogfondet. Foto: Mette Andersen, UDstorsatsing i Amazonas med 69 millioner kroner for 2007 - 2010.

- Denne avtalen er også særdeles viktig for urbefolkningen i Sør-Amerika, sier daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet.

- De indianske territoriene fungerer i dag som det mest effektive forsvaret mot avskoging, og avtalen vil fremme helhetlig forvaltning av sammenhengende urfolksterritorier og verneområder på tvers av landegrensene i regionen, utdyper Løvold.

Ambisjonen er å sikre effektiv beskyttelse av fem store regnskogsområder, tilsvarende 2,5 ganger Norges areal.

Avtalen fordobler Regnskogfondets innsats i regionen.

Amazonas-programmet vil støtte arbeidet til nærmere tretti lokale miljø-, rettighets- og urfolksorganisasjoner, i første omgang i Brasil, Peru, Bolivia og Ecuador.

Nyere studier fra Amazonas-området viser at etablering av urfolksterritorier er det mest effektive tiltaket for å bevare regnskogen.

Ved å fremme helhetlig forvaltning av sammenhengende urfolksterritorier og verneområder på tvers av landegrensene, vil opptil en femtedel av Amazonas-økosystemet bli bedre beskyttet og en tilsvarende andel av indianerbefolkningens rettigheter styrket.

Til toppen