Historisk arkiv

Amazonasfondet støtter internasjonalt samarbeid om skogovervåking

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Brasil skal bidra til å styrke overvåkingen av regnskogene i andre Amazonasland. En avtale mellom den brasilianske utviklingsbanken BNDES og den mellomstatlige ”Amazonaspakten” (OTCA) ble undertegnet i forrige uke.

Dette er Amazonasfondets første internasjonale avtale. Avtalen omhandler et prosjekt som over fem år skal bidra med rundt 65 millioner kroner til forbedret kapasitet på skogovervåking i åtte land i Sør-Amerika. Deltagerlandene skal også bekjempe ulovlig hogst, samt utveksle erfaringer med deres arbeid for redusert avskoging.

Norge er den største bidragsyteren til Amazonasfondet. Norges rolle som signifikant bidragsyter til Amazonasfondet er blitt fremhevet av brasilianske myndigheter som en viktig forutsetning for at prosjekter som dette kan realiseres.

Viktig kompetanseoverføring

Brasil har høy kompetanse på overvåking av regnskoger. Brasils systemer for å overvåke sin regnskog med satellitter har vært avgjørende for den svært effektive innsatsen for å bekjempe ulovlig avskoging i landet.

Overføring av Brasils systemer og erfaringer på dette området til andre regnskogsland er et viktig bidrag til arbeidet for å redusere den raske avskogingen i Amazonasbassenget.

Skogovervåking utenfor Brasil

Inntil 20 prosent av Amazonasfondet kan brukes til å styrke skogovervåkingskompetanse utenfor Brasils grenser, noe som gjør Brasil til en ledende aktør på dette feltet. I tillegg til støtten som går gjennom Amazonasfondet, har også Brasil et samarbeid med FNs mat- og landbruksorganisasjon om økt målekapasitet i Kongobassenget – et prosjekt som også støttes av Norge.

Amazonasfondet ble satt opp i 2008 for å kanalisere midler betalt for redusert avskoging i Amazonas til konkrete prosjekter på bakken. Du kan lese mer om Amazonasfondet og Norges samarbeid for redusert avskoging her.

OTCA er en internasjonal organisasjon som arbeider for samarbeid om utvikling og miljø i Amazonasregionen. Medlemslandene er Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela. For mer informasjon, se OTCAs hjemmesider.

Skogovervåking er nødvendig for å vite hvor mye betaling landene som Norge samarbeider med har gjort seg fortjent til gjennom reduserte klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse. Her fra måling av tre i Amazonas (Foto: CIFOR)
Til toppen