Ambisiøs miljøkomité

Europaparlamentets miljøkomite er mer ambisiøs enn Rådet. De ønsker offentlig bidrag fra EU til utviklingsland på minst 30 milliarder euro årlig. Miljøråd Henrik Eriksen rapporterer.

Europaparlamentets miljøkomite vedtok mandag 19. oktober en resolusjon om EUs strategi for København-konferansen (COP-15). I resolusjonen heter det blant annet at:
  • utviklede land innen 2020 bør redusere utslippene i den øvre enden av intervallet 25-40 prosent, og minst 80 prosent innen 2050, sammenlignet med 1990.
  • målene bør revideres hvert femte år for å sikre at de er konsistent med vitenskapen og to-gradersmålet
  • samlet bidrag fra EU for å støtte klimatiltak i utviklingsland bør ikke være under 30 millioner euro per år i 2020
  • både mål og finansieringsforpliktelser må være gjenstand for et strengt etterlevelsesregime (compliance)

Les pressemelding fra parlamentet her.

Les utkast til resolusjon her. (vedtak ikke tilgjengelig på nett ennå)

 

Kommentar:

Resolusjonen ble vedtatt med 55 mot 1 stemmer, så det er god grunn til å tro at dette vil gå relativt uforandret gjennom plenumsbehandling i november. Det kan likevel hende at det i lys av rådsdiskusjonene om overskudds-AAU blir forsøkt å få inn posisjoner på dette temaet. Det er ellers Rådet som vedtar EUs forhandlingsposisjoner, ikke Parlamentet. Parlamentet kan likevel påvirke EUs posisjoner og EUs forhandlingsstrategi.

Europaparlamentets miljøkomite er mer ambisiøs enn Rådet. De ønsker offentlig bidrag fra EU til utviklingsland på minst 30 milliarder euro årlig. Miljøråd Henrik Eriksen rapporterer.

Europaparlamentets miljøkomite vedtok mandag 19. oktober en resolusjon om EUs strategi for København-konferansen (COP-15). I resolusjonen heter det blant annet at:
  • utviklede land innen 2020 bør redusere utslippene i den øvre enden av intervallet 25-40 prosent, og minst 80 prosent innen 2050, sammenlignet med 1990.
  • målene bør revideres hvert femte år for å sikre at de er konsistent med vitenskapen og to-gradersmålet
  • samlet bidrag fra EU for å støtte klimatiltak i utviklingsland bør ikke være under 30 millioner euro per år i 2020
  • både mål og finansieringsforpliktelser må være gjenstand for et strengt etterlevelsesregime (compliance)

Les pressemelding fra parlamentet her.

Les utkast til resolusjon her. (vedtak ikke tilgjengelig på nett ennå)

 

Kommentar:

Resolusjonen ble vedtatt med 55 mot 1 stemmer, så det er god grunn til å tro at dette vil gå relativt uforandret gjennom plenumsbehandling i november. Det kan likevel hende at det i lys av rådsdiskusjonene om overskudds-AAU blir forsøkt å få inn posisjoner på dette temaet. Det er ellers Rådet som vedtar EUs forhandlingsposisjoner, ikke Parlamentet. Parlamentet kan likevel påvirke EUs posisjoner og EUs forhandlingsstrategi.

Til toppen