Ambisjoner om CO2-håndtering står ved lag

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien holdt onsdag åpningsforedraget på en konferanse om CO2-håndtering i Langesund. I sitt innlegg fremhevet statsråden at CO2-håndtering spiller en viktig rolle i regjeringens klimapolitikk.

- Denne regjeringen prioriterer arbeidet med CO2-håndtering høyt. Våre ambisjoner står ved lag. Det er en forutsetning for å lykkes med dette at industrien er villig til å bidra. Idéstudien som Gassnova nylig leverte viser at flere industriaktører er villige til å utrede CO2-håndtering videre, sa olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Olje- og energidepartmentet mottok den 4. mai en idéstudie fra Gassnova om mulige fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering.  Idéstudien viser at det kan være mulig å realisere et fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering i Norge. Regjeringen vil gå nøye gjennom idéstudien og Gassnovas anbefalinger og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2016.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp)

 Olje- og energiminister Tord Lien talte under CCS-konferansen i Langesund. (Foto: Vengen/OED)

I regjeringens strategi for CO2-håndtering, som ble lagt frem i oktober 2014, ble innsatsen ordnet etter tre hovedområder: støtte til å realisere et fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering, støtte til forskning og utvikling, og støtte til internasjonale CO2-håndteringsprosjekter.

- Det finnes ingen lettvinte løsninger for å gjøre CO2-håndtering mer utbredt, verken i Norge eller i utlandet. Vi må arbeide langs flere akser for å gjøre CO2-håndtering til en del av løsningen i en verden som må håndtere både klimaendringer og en økende etterspørsel etter energi, sa Lien.

Konferansen ble arrangert av sementprodusenten Norcem, som har testet ut ulike CO2-fangstteknologier ved et pilotanlegg i Brevik. Konferansen samlet deltakere fra forskning, industrien og myndigheter for diskusjoner om veien videre for CO2-håndtering.

Du kan lese statsrådens tale her.