Amerikansk kongressdelegasjon på besøk hos OED

Statssekretær Elnar Remi Holmen tok torsdag 3. august imot en delegasjon på ni representanter fra Representantenes Hus i den amerikanske kongressen. Delegasjonen var ledet av lederen for komiteen for naturressurser, Rob Bishop (R-UT).

Delegasjonen er på et to-dagers norgesbesøk og ønsket å diskutere spørsmål knyttet til energimarkeder og forsyningssikkerhet, petroleumsvirksomhet i nordområdene, og balansen mellom energi og miljøhensyn. 

Statssekretær Holmen ga en kort orientering om norsk petroleumspolitikk og svarte på delegasjonens spørsmål om blant annet norsk lisenspolitikk, miljø- og klimareguleringer for olje- og gassnæringen, petroleum i nordområdene og energiforsyningssikkerhet i Europa. 

Delegasjonens medlemmer sa seg svært tilfredse med møtet og sa at de ser på Norge som et foregangsland innenforvaltning av energiressurser og klima- og miljøhensyn. 

- Delegasjonen var opptatt av oljevirksomheten i Arktis. Derfor var et viktig budskap at forholdene for petroleumsproduksjon i norsk Arktis er helt annerledes enn andre steder i Arktis. Takket være Golfstrømmen er de områdene av Barentshavet der det pågår olje- og gassvirksomhet isfrie og forholdene der er ikke vesentlig annerledes enn andre steder på sokkelen, sier statssekretær Elnar Remi Holmen (FrP).

 Statssekretær Elnar Remi Holmen i møte med den amerikanske delegasjonen (Foto:OED).

- Det har vært viktig for norske myndigheter å regulere olje- og gassvirksomheten slik at den på en god måte kan samarbeide og samhandle med andre næringer, som for eksempel fiskerinæringen, sier statssekretær Elnar Remi Holmen (FrP).

Til toppen