Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Amerikanske styrker vil fortsatt øve i Norge

Amerikanske styrker vil videreutvikle sin trening og øving i Norge. Det er et positivt signal vi ønsker velkommen.

Forrige uke skrev Aftenposten at amerikanske elitesoldater reduserer sin tilstedeværelse i Norge, og at det er dramatisk for Norge. Det er en feilaktig fremstilling.

Det amerikanske marineinfanteriet (USMC) jobber med en langvarig og omfattende endring som også vil få konsekvenser for deres aktiviteter i Norge. Dette har vi en god dialog med amerikanerne om. For Norges del innebærer det at USMC vil ha vesentlig færre soldater i Norge til daglig, men de vil fortsette å sende et betydelig antall soldater hit i forbindelse med øvelser. De skal øve sammen med norske styrker, med vekt på samhandling og utvikling av konsepter.

I tillegg opprettholder USMC sin forhåndslagring av forsvarsmateriell i Norge. Ordningen gjør at det er mulig for USMC å reagere raskt på kriser og stille opp dersom NATO trenger støtte. Det lagrede utstyret må kontinuerlig vedlikeholdes og tidvis oppgraderes for å være relevant. Noe av utstyret skal derfor moderniseres og byttes ut i tiden fremover. Dette understreker forpliktelsen USA og USMC har til NATO og Norge.

Regjeringen ønsker mer alliert trening og øving i Norge, og vi er positive til at USMC satser på videreutvikling av sin trening og øving i Norge. Når vi trener og øver sammen styrker vi vår evne til å forsvare Norge, og vår evne til å delta i NATO-operasjoner ute. Dette vil også bidra til å styrke USAs evne til å ivareta sine forpliktelser overfor Norge og NATO.

Det er også viktig å understreke at amerikanske styrker aldri har vært permanent stasjonert i Norge, men at USMC har hatt en ordning med rotasjonsbasert øving og trening i Norge, i tråd med etablert norsk basepolitikk. USA reduserer derfor ikke en permanent tilstedeværelse, de gjør endringer i sin øving og trening i Norge.

USA er vår viktigste allierte, og forsvarssamarbeidet har vært tett i mer enn 70 år. Det gode forholdet vil fortsette fremover.