Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Analyse av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen)

En analyse fra Oslo Economics viser at ABE-reformen i perioden 2012-2016 ikke hadde vesentlige konsekvenser for sikkerhet og tjenestetilbud i kriminalomsorgen.

Rapporten viser at kriminalomsorgen har kommet så langt det er mulig gjennom rene ostehøvelkutt. Videre effektivisering av kriminalomsorgen må fokusere på større, mer strukturelle effektiviseringstiltak som omhandler hvordan man er organisert, enhetsstrukturen og hvordan oppgavene i kriminalomsorgen løses.

Det er nødvendig med en mer helhetlig plan for at innsparinger i fremtiden ikke skal gå på bekostning av sikkerhet og tjenestetilbud. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er nå i ferd med å utarbeide en samlet plan for hvordan ulike effektiviseringstiltak kan gjennomføres.

Det er Oslo Economics og Agenda Kaupang som på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomført analysen av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av ABE-reformen. Analysen omfatter perioden 2012 til 2016. For å sikre en best mulig beskrivelse vil rapporten bli oppdatert med regnskapstallene for 2017 når disse foreligger.

Les rapporten her.

Til toppen