Anbefaler flere å lære om EU og EØS

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug tok med ordførere og politikerkolleger fra hele Sør-Østerdal til Brussel for å lære om EU og EØS. Han anbefaler flere å gjøre det samme.

Regionrådet i Sør-Østerdal besøkte blant annet EU-delegasjonen under en tredagers studietur fra 24. til 26. juni 2013. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug tok med ordførere og politikerkolleger fra hele Sør-Østerdal til Brussel for å lære om EU og EØS. Han anbefaler flere å gjøre det samme.

Fra 24. til 26. juni var ordførere, varaordførere og rådmenn fra kommunene i Sør-Østerdal, samt representanter fra Hedmark fylkeskommune, i Brussel for å lære mer om Norges forhold til EU.

– Vi har med Regionrådet i Sør-Østerdal, som omfatter Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot, i tillegg til Hedmark fylkeskommune. Hele toppsjiktet er her, sier ordfører i Trysil, Ole Martin Norderhaug.

Det tre dager lange oppholdet inneholdt blant annet et besøk ved EU-delegasjonen, hvor nestleder ved EU-delegasjonen og Norges ambassadør til Belgia, Niels Engelschiøn, fortalte om Norges samarbeid med EU og EU-delegasjonens oppgaver, etterfulgt av regional- og kommunalråd Jan Edøy, som fortalte om Norges tilknytning til EUs regionalpolitikk.

– Vil lære EU-systemet å kjenne
Norderhaug har vært ordfører i Trysil i nesten 14 år og er også leder for Regionrådet i Sør-Østerdal. Han er initiativtageren bak studieturen til Brussel, som ble arrangert i samarbeid med Kjenn Europa.

– Hensikten med å komme til Brussel er for det første å lære EU-systemet å kjenne, hvordan institusjonene fungerer og hvordan beslutningsprosesser foregår. Det andre er å se hvilke handlingsrom en kommune har innenfor dette systemet, og det tredje er å utnytte de muligheter som for eksempel Interreg gir. Det å delta i utviklingsprogram, skoleprogrammer, kulturelle programmer og så videre, sier Norderhaug.

Registrerte hvordan kommunene berøres av EØS
Trysil-ordførerens interesse for EU og EØS oppstod tidlig i hans ordførertid, da han registrerte hvordan hans kommune ble berørt av EØS-avtalen.

– En rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning viser at 70 prosent av alle kommunale vedtak berøres av EØS-avtalen. Jeg begynte å interessere meg for dette, og gjennomførte et kurs om EU og EØS hos KS. Det har gitt meg større innblikk i hvordan EØS-avtalen berører oss, sier han.

Norderhaug har bare lovord å komme med om EU-kurset, som arrangeres av KS i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer.

– KS-kurset er veldig bra, og jeg anbefaler andre å ta det. Du lærer kolossalt mye om EU og EØS. Dette er jo kompliserte saker – du lærer ikke dette over natta, sier han.

– Et tett program
I tillegg til å møte EU-delegasjonens ambassadør og regionalråd møtte gruppen fra Sør-Østerdal representanter fra Europakommisjonen; Europaparlamentet; EFTAs overvåkingsorgan, ESA; Osloregionens europakontor og den sveitsiske EU-delegasjonen.

– Dette er et tett program, så her er det ingen kjære mor, sier Norderhaug med et smil.

Stadig flere kommer til Brussel
Regional- og kommunalråd Jan Edøy ved EU-delegasjonen merker at stadig flere representanter fra norske kommuner og fylker kommer til Brussel for å lære mer om Norges forhold til EU.

– Det er særdeles viktig å heve kompetansen om EØS blant representanter fra norske kommuner og fylker. Mye av regelverket som tas inn i EØS-avtalen påvirker kommunal sektor, og en bevisstgjøring og kompetanseheving er nødvendig, sier Edøy.

Sammen med Utenriksdepartementet har Kommunal- og regionaldepartementet opprettet Europapolitisk forum, en møteplass hvor departementer, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget kan utveksle informasjon, synspunkter og erfaringer med europapolitiske saker og problemstillinger. Siste møte var i Bodø 28. mai.

– Gjennom Europapolitisk forum har vi bidratt til å fokusere på hvilken rolle regionalt nivå har i EØS-samarbeidet. Det er et initiativ for å få kommuner og fylker til å være med tidlig i prosessen når EØS-relevant regelverk utarbeides i EU, sier Edøy.