Anbefaler videreføring av tre nødnumre

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ny rapport fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt anbefaler at dagens ordning med tre nødnummer ikke endres. Dagens ordning sikrer publikum raskest mulig kontakt med fagkyndig personell.

Les rapporten på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider