Anbud på båt til Middelhavet sendt til meglere

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har i dag sendt ut et anbud til meglere der det bes om tilbud på skipet som skal være Norges bidrag til fellesoperasjonen Triton.

– Regjeringen er opptatt av at arbeidet med å leie et skip til Triton skal gå så raskt som mulig. Samtidig er det viktig at skipet passer inn i en helhetlig operasjon, og at det er dimensjonert for å kunne plukke opp 500 flyktninger, sier statssekretær Jøran Kallmyr (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er sendt ut to parallelle tilbud; et med leveringssted Norge og et med leveringssted Middelhavet. Dette er gjort for å sikre en så rask levering som mulig. Det er satt frist til å inngi tilbud innen kl. 14.00 mandag 4. mai. 

Anbudet er gått til nærmere 25 forskjellige meglere. Alle meglere som har henvendt seg og tilbudt sine tjenester til Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Utenriksdepartementet (UD)og Forsvarsdepartementet (FD) har fått innbydelse til å inngi tilbud. 

Redere som har henvendt seg direkte til JD og UD har fått informasjon om at tilbud skal gå via megler, og informasjon om hvilke meglere som har mottatt innbydelsen til å inngi tilbud fra FLO.

FLO vil i samarbeid med JD og UD velge det tilbudet som man ønsker å benytte seg av, og starte forhandlinger om detaljene i kontrakten.   

Avhengig av tilbudet, vil skipet kunne seile fra Norge senest 10 dager etter kontraktundertegning.  Det må påregnes rundt 7–10 dagers seilingstid fra Norge til Italia. 

Til toppen