Anbudskonkurranse om levering av klimakvoter

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I september 2013 inngikk staten og det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO en avtale om kjøp av klimakvoter for staten i den andre Kyotoperioden (2013-2020).

I september 2013 inngikk staten og det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO en avtale om kjøp av klimakvoter for staten i den andre Kyotoperioden (2013-2020).Avtalen gjelder kjøp av inntil 30 millioner kvoter fra FN-godkjente prosjekter som på grunn av lave priser står i fare for å avvikle driften. NEFCO inviterer i dag prosjekteiere og andre interesserte til å sende inn tilbud på framtidig levering av sertifiserte utslippsreduksjoner (CER) fra prosjekter som under dagens lave kvotepriser trues av nedleggelse.

Utlysningstekst, retningslinjer og dokumenter finnes her: www.norcap.org.

Frist for å sende inn tilbud er satt til 815. januar 2014.

 -Denne lanseringen representerer startskuddet for innkjøp av klimakvoter for Kyoto II-perioden. Norge har påtatt seg ambisiøse forpliktelser for denne perioden. Vi skal begrense Norges gjennomsnittlige, årlige utslipp av klimagasser til 84 prosent. av våre utslipp i 1990. For å gjennomføre dette, starter vi nå å kjøpe kvoter fra sårbare prosjekter. Slik ønsker vi å redde et viktig marked som er i ferd med å gå under, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

-Vi håper andre vil følge oss og være med å gjenoppbygge tilliten til karbonmarkedet som et effektivt virkemiddel i klimapolitikken, legger hun til.

For mer informasjon

NEFCO: Mikael Sjövall , kommunikasjonssjef, NEFCO, Mikael.Sjovall@nefco.fi, +358 50 3535 045

Ash Sharma, Vice President, Head of Carbon Finance and Funds, NEFCO, Ash.Sharma@nefco.fi, 358 400 811 327