Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Andre rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima

Den andre rapporten fra teknisk beregningsutvalg for klima er lagt fram. Rapporten vurderer metoder for virkemiddelanalyser på klimaområdet og metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet.

Teknisk beregningsutvalg har i oppdrag å foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres og peke på områder der det vurderes å være særlig behov for kunnskapsutvikling innenfor tiltaks- og virkemiddelanalyser.

Første rapport ble levert i juni 2019 og hadde hovedvekt på vurderinger av metode for tiltaksanalyser. I denne andre rapporten har utvalget vektlagt vurdering av metoder for virkemiddelanalyser, både for virkemidler på og utenfor statsbudsjettet. Utvalget har også vurdert ulike tilnærminger til hvordan bevilgninger på statsbudsjettets inntekts- og utgiftsside kan kategoriseres, som et første skritt i arbeidet med å foreslå metoder for å anslå virkninger på klimagassutslipp av endringer i statsbudsjettet.

Rapporten kan lastes ned og leses her.

 

Som grunnlag for sine vurderinger har utvalget mottatt og fått presentert to utredninger som følger som elektroniske vedlegg:

Vedlegg 2: Metode for å kategorisere statsbudsjettets poster etter klimagassutslipp (Menon Economics og CICERO Senter for klimaforskning)

Vedlegg 3: Transportmodeller for klimaanalyse (Transportøkonomisk institutt og Menon Economics)

Til toppen