Angola og Norge undertegner MoU om bilaterale politiske konsultasjoner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Etter forslag fra angolanske myndigheter ble en avtale (Memorandum of Understanding – MoU) om bilaterale politiske konsultasjoner undertegnet av utenriksminister Børge Brende og Angolas utenriksminister Georges Chikoti onsdag 25. mai 2016.

Angolas utenriksminister var i Norge i forbindelse med det nordisk-afrikansk utenriksministermøtet som fant sted i Oslo 26. til 27. mai og avtalen ble undertegnet under besøket.

Utenriksministrene Brende og Chikoti undertegner samarbeidsavtalen mellom Norge og Angola. Foto: UD
Utenriksministrene Brende og Chikoti undertegner samarbeidsavtalen mellom Norge og Angola. Foto: UD

Avtalen legger opp til jevnlige politiske samtaler om bilaterale forhold, samt globale og regionale spørsmål av felles interesse. Avtalen har i første runde en gyldighet på fem år fra undertegning. Angola har inngått tilsvarende avtale med Sveits og har en mer omfattende avtale med EU, samt en strategisk samarbeidsavtale med USA.

Angola er ingen tradisjonell bistandsmottaker, men Norge har faglig samarbeid med Angola innen områder som menneskerettigheter, olje, fisk, ren energi, klima og miljø.

Norge har siden 2011 hatt årlige menneskerettighetskonsultasjoner med Angola på politisk nivå. Disse finner vekselsvis sted i Angola og Norge. Menneskerettighetskonsultasjonene med Angolas justis- og menneskerettighetsdepartement vil fortsette som tidligere.