Anmodning om habilitetsvurdering

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet ber Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere statsråd Listhaugs habilitet og de eventuelle konsekvenser av vurderingen for den fornyede behandling av saken.