Fire år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– For fire år siden, den 18. mars 2014, annekterte Russland Krim og Sevastopol. Denne ulovlige handlingen brøt med grunnleggende prinsipper i internasjonal rett. Derfor har dette store konsekvenser ikke bare for Ukraina, men for internasjonal orden og sikkerhet, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Under åpenbart uberettiget dekke av å gjenopprette lov, orden og stabilitet på Krim rykket russiske styrker den 20. februar 2014 inn på ukrainsk territorium og tok kontroll over politiske institusjoner og viktige samfunnsfunksjoner. I løpet av noen uker ble en del av Ukraina satt under russisk administrasjon gjennom bruk av tvangsmakt.

Den såkalte folkeavstemmingen 16. mars samme år var konstruert for å legitimere russisk maktbruk. Uten noen form for internasjonal anerkjennelse ble folkeavstemningen lagt til grunn for at Krim og Sevastopol den 18. mars ble ulovlig innlemmet som en del av Den russiske føderasjon.

Siden da har vi sett en forverring av menneskerettighetssituasjonen på Krim og i Sevastopol. Fire år etter fortsetter Russland å hindre både internasjonale og ikke-statlige organisasjoners adgang til halvøya.

– Påstanden vi fortsatt hører er at Krim alltid har vært russisk og at Russland tok tilbake et landområde som rettmessig tilhørte Russland. Faktum er at Russland valgte å sette seg over internasjonal lov, og over en rekke folkerettslige bindende avtaler som har regulert samkvem mellom stater etter to ødeleggende verdenskriger, sier statssekretær Halvorsen.