Annonserer ny støtte til Sahara Forest Project

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen annonserte i dag økt støtte til Sahara Forest Projects satsing i Jordan. Støtten vil være på inntil 5,6 millioner kroner og ble lansert på en markering under klimapartsmøtet i Marrakesh.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og leder for Sahara Forest Project, Joakim Hauge
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og leder for Sahara Forest Project, Joakim Hauge Foto: Jon Berg

Sahara Forest Project har et pilotprosjekt i Qatar, og utvider nå i Jordan. De bruker teknologi på en ny måte, og utnytter rikelige ressurser som ørken, sol, saltvann og CO2 til å produsere det vi trenger mer av, nemlig mat, vann og ren energi.

– Sahara Forest Project er et spennende forsøk på å møte fundamentale utfordringer verden står overfor de neste tiårene. Hvor og hvordan kan mer mat produseres uten å øke avskogingen Kan vi fange karbon fra atmosfæren og lagre dette i planter og jordsmonn i områder som ikke er fruktbare? Kan dette bidra til klimavennlige arbeidsplasser og verdiskapning? sier Vidar Helgsen.

På et område tilsvarende fire fotballbaner vil Sahara Forest Project dyrke gode grønnsaker i saltvannstempererte drivhus, produsere all energi ved hjelp av solcelleinstallasjon og etablere utendørs vegetasjon for både matproduksjon og CO2-lagring. 

Et anlegg omgjør 10 000 liter saltvann til ferskvann hver dag, og dette brukes til vanning av plantene. Pengene fra Norge går til bygging av anlegg, samt utstyr og drift. Senteret vil også være et samlingssted for kunnskapsutveksling, læring og demonstrasjon av teknologi.

– Det er ikke gitt at dette lykkes, men hvis det gjør det, får det stor betydning. For oss har det også vært avgjørende at kunnskapen og innsikten som prosjektet genererer gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å bruke den. Dette kan bidra til rask spredning av både teknologi og forretningsmodellen.

Mer informasjon om Sahara Forest Project finnes på www.saharaforestproject.com

Til toppen