Ansvarlige for å forvalte 14 milliarder kroner

EØS-midlene

Hvordan sikre at Norges bidrag til utjevning i Europa skaper de forventede resultatene? De ansvarlige for gjennomføringen av EØS-midlene i mottakerlandene, er samlet i Oslo denne uka for å diskutere risiko- og resultatstyring.

Deltakerne på risiko- og resultatstyringsseminaret i Oslo denne uken. (Christian Grotnes Halvorsen/UD)

EØS-midlene utgjør om lag 14 milliarder kroner for den inneværende perioden. Støtten er fordelt på nærmere 150 programmer i 15 land. Det er med andre ord mange aktører som er involvert i gjennomføringen. De har alle et ansvar for å skape resultater, og forhindre at støtten misbrukes.

Bevissthet om risiko vies derfor stor oppmerksomhet og er avgjørende for at Norges støtte EØS-midlene bidrar til økonomisk og sosial utjevning i Europa samt styrket kontakt og samarbeid mellom Norge og mottakerlandene.

[Les: Strategi for risikostyring av EØS-midlene]


På seminaret har de 15 mottakerlandene og Utenriksdepartementet gjennomgått grunnleggende prinsipper for resultat- og risikostyring. Mottakerlandene har også delt vurderinger av hovedutfordringene i sine land.

[Disse landene mottar EØS-midler]


Transparency International er en strategisk partner for EØS-midlene. Under seminaret presenterte anti-korrupsjonsnettverket hovedfunn fra deres gjennomgang av korrupsjonsrisiko i programmene i noen av mottakerlandene. TI kom også med konkrete råd for å forebygge korrupsjon i programmer og prosjekter.

Riksrevisjonen deltok også på seminaret denne uken og presenterte hvordan de arbeider med sine forvaltningsgjennomganger. Riksrevisjonen har nylig gjennomført en slik revisjon av EØS-midlene, og konkluderer blant annet med at den nye styringsmodellen gir bedre forutsetninger for å oppnå gode resultater. Samtidig anbefales Utenriksdepartementet å legge enda mer vekt på resultatbasert styring.

[Faktaark om risiko- og resultatstyring av EØS-midlene]

Til toppen