Antall andelslandbruk øker i Norge

Norges første andelslandbruk ble etablert i 2006, og i løpet av de fire siste årene har antallet økt fra 4 til 56 bruk.

Andelslandbruk kan både drives av andelseierne, men også av bonden som eier jorda. Hver andelseier betaler en fastsatt sum før hver sesong, og deler på resultatet av sesongens avling. I Norge er det vanligst å produsere grønnsaker, men det finnes også andelslandbruk som produserer kjøtt, egg, frukt og bær.  

Nasjonal og internasjonal statistikk viser en overvekt av kvinnelige andelseiere med høyere utdanning. Seniorforsker Oddveig Storstad i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) peker på at det å være andelseiere handler om å få tilgang til mat selv, og visker dermed ut grensene mellom produsent og forbruker. Andelseiere opparbeider seg kunnskap om å drive jorda, og bidrar med såing, planting, luking og høsting. 

Til toppen