Innlegg under markeringen av uken mot antibiotikaresistens

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland deltok da Veterinærinstituttet markerte Antibiotics Awareness Week. Her er hennes innlegg under arrangementet.

Sjekkes mot framføring

Takk for invitasjon for å delta på denne markeringen under antibiotikaresistens-uken – en av våre store, grenseoverskridende samfunnsutfordringer. En utfordring som bare kan løses gjennom grenseoverskridende samarbeid.

Jeg vil begynne med å gratulere Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet med tildeling fra EU til prosjekter under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Veterinærinstituttet: Fra uken mot antibiotikaresistens
EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland og helse- og omsorgsminister Bent Høie på Veterinærinstituttet i forbindelse med uken mot antibiotikaresistens. Her sammen med bl.a. administrerende direktør ved instituttet, Gaute Lenvik (th). Foto: Guri Solberg, UD

Presentasjonene i dag viser at målrettet jobbing over lang tid har gitt resultater. Tildelingen av midlene er ikke bare et uttrykk for utrettelig innsats og høy faglige kvalitet i arbeidet dere gjør. Det er også et uttrykk for at Norge er en attraktiv, europeisk samarbeidspartner innen et felt hvor vi har mye kunnskap og kompetanse.

Forskning og innovasjon er et våre fremste verktøy for å bidra til vekst og sysselsetning, til å løse felles samfunnsutfordringer og ikke minst sikre et konkurransedyktig næringsliv.

Gjennom EØS-avtalen er vi med i det europeiske samarbeidet. Forsknings- og innovasjonssamarbeidet i EU, og ikke minst Horisont 2020, bidrar til at vi sammen med våre europeiske partnere sitter i førersetet når vi utvikler ny kunnskap og finner løsninger på store utfordringer.

Kunnskapen som dere frembringer i de mange prosjektene dere deltar i under Horisont 2020, er grunnleggende for å fremskaffe ny viten og ny teknologi som bringer Norge og Europa videre.

Som verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, er Horisont 2020, en pilar i vårt samarbeid med Europa.

Dette er et samarbeid som gir store muligheter, men krever langsiktig innsats både fra norske forskningsmiljøer, norsk bedrifter og norsk offentlig sektor om vi skal lykkes. Og som Veterinærinstituttet er et bevis på – vi lykkes i stadig større grad. Det er gledelig å merke seg at Norge nå kan vise til en markant økning i støtten av prosjekter under Horisont 2020.

Vi er nesten i mål med regjeringens ambisjon om en returandel på to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020. En sterk mobilisering av norske fagmiljøer har vært viktig for å nå dette målet.

Flere norske miljøer deltar og flere av søknadene når opp i hard konkurranse med europeiske fagmiljøer. Dette er bra. Det er viktig at vi fortsetter denne innsatsen.

Vi går snart over i en ny fase av forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU. Til neste år vil EU lansere sitt 9. rammeprogram. Her har vi vært offensive i en tidlig fase og spilt inn norske synspunkter. Vi skal fortsette vår tette og gode dialog med Europakommisjonen for å sikre at våre vurderinger blir tatt med. Her er det viktig at dere med erfaring og kompetanse fra ulike prosjekter er med som aktive bidragsytere.

Europa er vår viktigste handelspartner og vårt desidert viktigste marked. Men utover handel og investeringer, handler europeisk samarbeid først og fremst om mennesker. Om å løse utfordringer - som antibiotikaresistens - sammen. Det er bra for Europa, det er bra Norge, og jeg er glad for at Veterinærinstituttet er med på laget.

Takk for oppmerksomheten!