Åpent for søknader til Finanstilsynets regulatoriske sandkasse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finanstilsynet har i dag åpnet for søknader til den regulatoriske sandkassen for fintech.

– Norsk finansnæring er innovativ og var tidlig ute med å se mulighetene i digitalisering. Målet med den regulatoriske sandkassen er å legge til rette for innovasjon slik at norsk finansnæring forblir konkurransedyktig. Det er et virkemiddel jeg har tro på, og jeg håper virksomheter med gode ideer søker seg til sandkassen, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Den regulatoriske sandkassen vil gi virksomheter mulighet til å teste nye produkter og tjenester i liten skala under tett oppfølging fra Finanstilsynet. Målet er at sandkassen skal bidra til teknologisk innovasjon og flere nye aktører i markedet. Sandkassen skal også bidra til å øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger og forretningsmodeller, og gjøre det lettere å identifisere potensielle risikoer, eller behov for regelverksendringer, på et tidlig stadium. Dette er kunnskap som kan komme til nytte i veiledning og tilsyn med virksomheter også utenfor sandkassen.

Søknadsfristen for første pulje er 12. februar 2020.

Se nyhetssak fra Finanstilsynet

Bakgrunn

Finansdepartementet ba i november 2018 Finanstilsynet om å etablere en regulatorisk sandkasse for fintech som skal åpne for søknader innen 31. desember 2019. Den regulatoriske sandkassen skal etableres som del av et bredere informasjons- og veiledningsinitiativ.