Vis hele kalenderen

26.01.2016

 • Åpne konferansen «Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter»

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Høgskolen i Bergen

  Unio inviterer til konferansen «Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter». Temaet på konferansen er flerfaglighet og samarbeid i møtet med de sårbare barna.

  Hva må barnehagen, skolen, helsestasjonen og politiet særlig være oppmerksomme på, og hva kan de gjøre for å sikre at barnevernet får den informasjonen de trenger til riktig tid?

  Hva skal og kan barnevernet gjøre for at barns hverdagsliv blir bra for barna? Hvilken kommunikasjon skal vi ha, både med dem det gjelder og mellom de ulike instansene og profesjonene?

Til toppen