Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpner for at enkelte kjøretimer ikke regnes med i fraværsgrensen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår at glattkjøring og enkelte andre deler av trafikkopplæringen blir ansett som godkjent fravær. De skal dermed ikke telle med i fraværsgrensen. De nye unntakene gjelder kun de obligatoriske kjøretimene som er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen.

– Fraværet har gått ned etter at fraværsgrensen ble innført. Det er bra. Det er viktig at elevene er til stede i undervisningen i videregående skole. Derfor må det gjøres helt klare begrensninger i hvor stor del av trafikkopplæringen det kan gjøres unntak for, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Fraværsgrensen innebærer at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær, likevel skal kunne få karakter.

– Det er ikke aktuelt å fjerne fraværsgrensen, men vi ser behov for å legge bedre til rette for elever som skal ta førerkort, sier Sanner. Han viser til at forslaget er et oppfølging av Granavolden-plattformen.

Les hele forslaget. 

Utfordrende å ta glattkjøringen på kveldstid

Forslaget innebærer at det kan gjøres unntak fra fraværsgrensen for obligatorisk sikkerhetskurs på bane, det som ofte omtales som glattkjøring. Banene har begrensede åpningstider, og det kan være utfordrende for elever å ta dette kurset utenom skoletid.

Det kan også gjøres unntak for deler av det obligatoriske sikkerhetskurset på veg. Dette er praktiske kjøretimer som i hovedsak forutsetter trafikkopplæring i variert trafikkmiljø, herunder i skoletiden.

– Selv om departementet nå foreslår at deler av trafikkopplæringen til førerkort klasse B skal kunne unntas fraværsgrensen, må elevene fortsatt regne med å bruke fritimer, ferier og andre tidspunkt utenom skoletid til trafikkopplæring, sier Sanner.

Hvilke deler gis det dokumentert fravær for?

Departementets forslag er begrenset til å gjøre unntak for fravær for 4 timer sikkerhetskurs på bane (trinn 3), samt del 2 og 3 (totalt 9 timer) av sikkerhetskurs på veg (trinn 4). Delene som det foreslås skal gis dokumentert fravær for er markert med fet skrift.

I trafikkopplæringsforskriften er det nærmere definert hvilke deler av opplæringen som er obligatorisk. Opplæringen for førerkort klasse B er inndelt i fire trinn, i tillegg til teoretisk og praktisk førerprøve. Én opplæringstime tilsvarer 45 minutter.

 • Trinn 1: Obligatorisk trafikalt grunnkurs på 17 timer
 • Trinn 2: 1 obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn 2
 • Trinn 3: 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane. 1 obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn tre
 • Trinn 4: 13 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg, som inkluderer:
  • 2 timer undervisning i klasserom om bilkjøringens risiko
  • 5 timer praktisk øving i landeveiskjøring
  • 4 timers undervisning i planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø, hvorav minst 3 timer skal være selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø, resterende tid skal benyttes til planlegging og oppsummering
  • 2 timer refleksjon og oppsummering i klasserom
 • Teoretisk og praktisk førerprøve

Også reisevei vil som hovedregel kunne anses som del av det dokumenterte fraværet.

Departementets forslag til forskriftsendringer innebærer kun endringer i reglene om fraværsgrensen, ikke i reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis.

Departementet tar sikte på at endringene skal tre i kraft fra skolestart høsten 2019.