Åpner for begrenset fiskeoppdrett i Narvik kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner for fiskeoppdrett ved Gammelveggen i Narvik kommune. – Vi åpner for at Narvik bystyre i fremtiden kan legge til rette for mer oppdrett, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Saken handler om godkjenning av kommunedelplanen for kystsonen i Narvik kommune for perioden 2013-2022.

Konkret betyr vedtaket at Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer kommunedelplanen slik at anlegget ved Gammelveggen i Ofotfjorden kan brukes til oppdrett i samsvar med kystsoneplanen fra 2004.

I Ytre-Rombaken, der det ikke er eksisterende virksomhet, opprettholdes kommunens vedtak om ikke å tillate fiskeoppdrett.

- Vi har vurdert saken nøye og har lagt vekt på både lokale ønsker og regjeringens mål om å legge til rette for vekst i sjømatnæringen, sier Sanner.

I forbindelse med kommunedelplanarbeidet vedtok kommunen å ta ut alle områder for fiskeoppdrett i kommunen. Nordland fylkeskommune fremmet innsigelse til dette, for å sikre oppdrettsnæringen forutsigbarhet, blant annet i forbindelse med etablering av fiskeoppdrett ved Gammelveggen.

Innsigelsessaken ble ikke løst lokalt, og fylkesmannen sendte kommunedelplanen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig beslutning.

- Vedtaket er ikke til hinder dersom kommunen i fremtiden ønsker å legge til rette for nye akvakulturområder, understreker Sanner.

Vedtaket innebærer at innsigelsen delvis er tatt til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen