Åpner for innførsel av 19 eksotiske dyrearter

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har endret reglene for innførsel og hold av 19 arter av slanger, øgler og skilpadder. Forbudet etter dyrevelferdsloven oppheves.

Det er heller ikke nødvendig å søke om tillatelse til innførsel etter forskrift om fremmede arter.

Landbruks- og matdepartementet har ved forskrift etter dyrevelferdsloven fastsatt en liste på 19 dyrearter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder (reptiler), som nå er unntatt fra det generelle forbudet mot å holde slike dyr.

De samme reptilartene er dessuten vedtatt unntatt fra krav om tillatelse for innførsel etter forskrift om fremmede organismer etter naturmangfoldloven.

Miljødirektoratet vurderer at faren for uheldige følger for det biologiske mangfold i Norge, ved å tillate innførsel av de 19 reptilartene, er svært lav. Det gjør de på bakgrunn av risikovurderinger utført av Norsk institutt for naturforskning, og høringsinnspillene til forskriftsendringene. Direktoratet anbefaler på denne bakgrunn at det blir tillatt å innføre de 19 reptilartene til innendørs, innelukket hold, uten særskilt tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.

Samtidig vises det til at tolv av de 19 reptilartene er omfattet av konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES), og dermed krever tillatelse etter CITES-regelverket.

Endringene gjøres gjeldende fra 15. august 2017.

Les mer i kongelig resolusjon om endringene, som ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag, 11. mai 2017.

Liste: De 19 reptilartene som er foreslått unntatt fra forbudet etter dyrevelferdsloven og kravet om innførselstillatelse etter forskrift om fremmede organismer:

Vitenskapelig navn

Norsk navn

CITES-status

Slanger

   

Morelia viridis

Grønn trepyton

CITES liste II

Morelia spilota

Teppepyton

CITES liste II

Python regius

Kongepyton

CITES liste II

Boa constrictor

Kongeboa

CITES liste II, underart occidentalis på liste I

Corallus hortulanus

Hagetreboa

CITES liste II

Epicrates cenchria

Regnbueboa

CITES liste II

Lampropeltis getula

Kongesnok

 

Pantherophis guttatus

Kornsnok

 

Lampropeltis triangulum

Melkesnok

 
     

Øgler

   

Phelsuma madagascariensis

Stor daggekko

CITES liste II

Rhacodactylus ciliatus syn. Correlophus ciliatus

Kranset gekko

 

Eublepharis macularius

Leopardgekko

 

Uromastyx ocellata

Pigghaleagam

CITES liste II

Pogona vitticeps

Skjeggagam

 

Varanus acanthurus

Dvergvaran

CITES liste II

Lacerta lepida syn. Timon lepidus

Perlefirfisle

 
     

Skilpadder

   

Testudo hermanni

Gresk landskilpadde

CITES liste II

Geochelone carbonaria syn.   Chelonoidis carbonaria

Rødfotet skogskilpadde

CITES liste II

Chinemys reevesi syn. Mauremys reevesii

Kinesisk trekjølskilpadde

CITES liste III, tillatelse kreves for eksemplarer med opphav i Kina

 

Artene som er oppført på CITES liste I kan ikke innføres med mindre det foreligger særskilte unntak under konvensjonens bestemmelser, herunder unntak for eksemplar oppdrettet i fangenskap. Artene oppført på CITES liste II krever eksporttillatelse utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i eksportstaten før innførsel til Norge. Etter ny CITES-forskrift, som er under utarbeidelse, vil innførsel av liste II-arter også kreve innførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet.

 

 

Til toppen