Åpner for rask endring av bygg til helse- og omsorgstjenester

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Utbruddet av koronaviruset kan føre til et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester på kort varsel. Regjeringen åpner derfor for å fravike plan- og bygningsloven.

Det er vedtatt en midlertidig forskrift som skal bidra til at kommunene og helsemyndighetene får økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt. Kommunene kan etter forskriften gjøre unntak fra krav om søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 for tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidige byggverk som skal brukes til helse- og omsorgstjenester. Det kan også gis unntak fra krav om nabovarsel.

– Vi er midt i en vanskelig tid. Flere kommuner har allerede mange smittede og ansatte som er i karantene. Vi må derfor gjøre det vi kan for å hjelpe kommunene. Dette tiltaket bidrar til å forenkle regelverket slik at en kommune som for eksempel har behov for å bruke en idrettshall til å oppbevare medisinsk materiell eller til å etablere en legevakt, kan gjøre det på en effektiv og rask måte, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Hvis det er behov for dispensasjon fra plan, er det i forskriften gitt stramme tidsfrister for både kommunen og statlige myndigheter. Kommunen er gitt rett til å behandle og avgjøre dispensasjonen dersom statlige myndigheter ikke overholder fristene.

Det er i forskriften også gjort unntak fra en rekke byggtekniske krav. Krav til forsvarlig sikkerhet ligger fast.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. januar 2021. Det vil bli sendt brev til alle landets kommuner og fylkesmannsembeter om forskriften.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00