Fokus på regionalt samarbeid

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Open Days, en sammenkomst for regioner og byer i Europa, går av stabelen i Brussel for tiende år på rad. EU-delegasjonens regionalråd mener regionalt samarbeid står sterkere i Europa enn noensinne.

Rina Silverkant var i Brussel for å fortelle om Interreg-prosjektet «Kvinnelige vekstentreprenører». Foto: Anette A. Dey Reinertsen

Open Days, en sammenkomst for regioner og byer i Europa, går av stabelen i Brussel for tiende år på rad. EU-delegasjonens regionalråd mener regionalt samarbeid står sterkere i Europa enn noensinne.

– Grunnen til at EU har en regionalpolitikk er for å utjevne de økonomiske, sosiale og territoriale forskjellene i EU.

Det uttalte regional- og kommunalråd Jan Edøy ved Den norske EU-delegasjonen da arrangementet Open Days gikk av stabelen for tiende år på rad i Brussel. I løpet av en uke kommer 6000 deltagere til byen for å diskutere samhørighetspolitikk, og for å lære av hverandres erfaringer med regionalt utviklingsarbeid.

Open Days arrangeres av Europakommisjonen og Regionskomiteen, og har som formål å vise hvordan samarbeid på regionalt nivå i Europa kan skape vekst og arbeidsplasser.

Jobber for vekst og samarbeid
Trøndelags Europakontor og Vest-Norges Brusselkontor startet sitt Open Days-program med et seminar på Norway House for representanter fra sine regioner, der deltagerne ble gjort kjent med flere europeiske samarbeidsprosjekter med norske deltagere. De fikk også en innføring i hvordan EUs regionalpolitikk fungerer av regional og kommunalråd Jan Edøy ved EU-delegasjonen.

Representanter fra flere norske prosjekter som blir støttet av EUs Interreg-program var til stede under seminaret i Norway House. Programmet legger til rette for interregionalt samarbeid i Europa, og fremmer sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene. Interreg ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som deler nasjonale grenser.

– Målet med vårt prosjekt er å fremme vekst og utvikling i bedrifter ledet av kvinner. Mindre enn en tredjedel av nystartede bedrifter i Jämtland og Trøndelag er ledet av kvinner, sa Rina Silverkant.

Kvinnelige vekstentreprenører
Hun var til stede under seminaret for å fortelle om prosjektet «Kvinnelige vekstentreprenører», et samarbeidsprosjekt mellom regionene Trøndelag og Jämtland. 22 bedrifter har deltatt i det toårige prosjektet, og Silverkant kan vise til gode resultater: 67 prosent av deltagerne mener prosjektet har bidratt til å skape vekst, og 42 prosent mener deltakelsen har vært et vendepunkt for bedriften.

– Gjennom å arbeide på tvers av landegrensene har deltagerne fått ny viten om forholdene på andre siden av grensen, de har utvidet nettverket sitt, og de har fått muligheten til å knytte forretningsforbindelser i andre land, sa Silverkant.

Både norske og svenske forskere er dessuten deltagende i prosjektet, for å skape kunnskap om hva som utløser vekst i kvinners bedrifter.

Hordaland fylkeskommune var også til stede for å presentere prosjektet «Coast Alive», et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Danmark, Nederland og England, hvis formål er å fremme folkehelsen ved å få befolkningen til å bevege seg ut i naturen. Rogaland fylkeskommune presenterte sin deltagelse i «Green Corridor»-prosjektet, som er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og England. Prosjektet fokuserer på bærekraftig sjøtransport i Nordsjøen.

Regional- og kommunalråd Jan Edøy ved Den norske EU-delegasjonen tror Interreg vil få økte midler fra 2014. Foto: Anette A. Dey Reinertsen

Tror på økning
Det pågår en prosess for tiden der EU forhandler om ny programperiode for alle programmene – også Interreg. Det er bred oppslutning rundt Interreg i Europa, derfor har fagråd Jan Edøy tro på at midlene EU bruker på programmet vil øke i neste programperiode.

Når Interregs neste programperiode starter i 2014 foreslår Europakommisjonen å øke programmets midler med 30 prosent. Europaparlamentet ønsker å styrke denne økningen ytterligere. Sluttresultatet for hvor mange midler Interreg vil få er avhengig av behandlingen i Rådet og bevilgningen til samhørighetspolitikken i EUs langtidsbudsjett.

– Dette viser at Interreg-samarbeidet står sterkt i Europa, og vil sannsynligvis styrkes ytterligere i neste programperiode, sier Edøy.

Han forklarer at langtidsstrategien for vekst og sysselsetting, Europa 2020, er et overordnet mål for EU, og at regionalpolitikken, og dermed også program som Interreg, er midler for å nå målene i strategien.

Til toppen