Åpner for rulleskiløyper i Lillomarka arena og Marikollen idrettspark

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet åpner for rulleskiløyper i Marka i Lillomarka arena i Oslo og i Marikollen idrettspark i Rælingen.

-Det er et stort behov for rulleskiløyper i disse områdene. Løypene vil blant annet være viktige for barn og ungdom, som får bedre muligheter til rulleskitrening utenfor trafikkerte bilveiersier statssekretær Lars Andreas Lunde. 

Det er lagt vekt på at bruk av de aktuelle områdene til rulleskiløyper ikke anses å være særlig negativt for friluftslivsinteresser eller naturopplevelser. Dette er de to andre formålene markaloven skal ivareta i tillegg til hensyn til idrett. Løypa ved Lillomarka arena går ved siden av Huken pukkverk, mens løypa  i Marikollen ligger ved siden av skistadion. Begge områdene er i randsonen av Marka og er av begrenset størrelse.

Departementet har tidligere sagt nei i flere saker, dette har vært saker hvor konfliktnivået med andre brukerinteresser har vært høyere. 

Stadfesting etter markaloven- reguleringsplan for Lillomarka idrettspark- Oslo kommune (pdf)

Stadfesting etter markaloven- reguleringsplan for Marikollen idrettspark- Rælingen kommune (pdf)