Åpner for snarlig utbygging av næringsområder på Gardermoen

Samferdselsdepartementet har nå presisert ovenfor Vegdirektoratet at man skal tillate utbygging av de ledige næringsområdene ved Oslo lufthavn, uten at det settes krav om etablering av nytt kryss på E6. Flere aktører er interesserte i å etablere seg på område, men har så langt vært hindret av såkalte rekkefølgebestemmelser.

- Vi er fornøyd med at dette endelig kommer på plass. Ullensaker kommune har ønsket dette lenge og har derfor startet prosessen med å endre rekkefølgebestemmelsene. Nå ber vi Vegdirektoratet om å godkjenne disse endringene. Dette er et attraktive arealer for næringsutvikling som nå kan bygges ut, og det vil sørge for en mer effektiv håndtering av godstrafikk, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ullensaker kommune innførte i utgangspunktet rekkefølgebestemmelser etter anbefaling fra Vegdirektoratet, som betød at utbygging av nytt kryss fra næringsområdet til E6 måtte være på plass før aktører kunne etablere seg på området. Dette har så langt vært til hinder for etablering på området.

Dagens infrastruktur til dette området har kapasitet til trafikkøkning og vil kunne håndtere den økningen som vil være fra starten. Staten skal fortsatt bidra med 40 millioner kroner til utbyggingen av nytt kryss. I tillegg betaler interesserte aktører en sum per kvadratmeter de bygger ut, inn i en felles pott som blant annet skal være et bidrag til utbyggingen av krysset.

Til toppen