Vis hele kalenderen

29.01.2014

 • Åpner Kontaktkonferansen 2014

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Statsråd Solveig Horne holder åpningsinnlegg på Kontaktkonferansen 2014

  På Kontaktkonferansen møtes sivilt samfunn og myndigheter for å diskutere Norges internasjonale likestillingsarbeid. Tema for årets kontaktkonferanse er utfordringer og prestasjoner for kvinner i implementeringen av FNs tusenårsmål.

  Tid: 29. januar kl. 09.00 – 15.00 (registrering fra kl. 08.30)
  Sted: Røde Kors Konferansesenter, Henri Dunant salen, Hausmannsgate 7.  

  Kontaktkonferansen er en viktig møteplass mellom aktører fra sivilt samfunn og norske myndigheter. Et gjennomgående tema er diskusjon av norsk politikk på internasjonale arenaer for å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene, samt følge opp Norges likestillingsarbeid innenfor FN. Innspillene som fremkommer på konferansen er viktige for norske myndigheters internasjonale pådriverarbeid for likestilling,

   

Til toppen