Åpner Neiden grenseovergangssted

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å åpne Neiden grenseovergangssted. Smittesituasjonen i Lappland er nå så god at reisende fra området ikke er underlagt karanteneplikt.

- Gjennom hele pandemien har vi sagt at helsemyndighetene løpende vurderer smittesituasjonen i landene rundt oss, og at vi vil lette på innreiserestriksjoner når det er mulig. Situasjonen nord i Finland er nå så god at vi vil åpne Neiden grenseovergangssted for ferdsel fra Finland, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Lars Jacob Hiim.

Det er en forutsetning for beslutningen at Lappland ikke er karantenepliktig og at det ikke er restriksjoner på innreise til Finland over Neiden. Hvis disse forutsetningene bortfaller, gis Politidirektoratet fullmakt til å stenge grenseovergangsstedet. Hvis smitten i området skulle øke igjen, vil dette kunne medføre at grenseovergangen blir stengt på ny.

- Vi har god kontroll på overgangen ved at både toll og politi er til stede, slik at de som skal testes eller er karantenepliktige kan fanges opp. Hvis smittesituasjonen i Lappland endrer seg, vil vi gjøre nye vurderinger, sier statssekretæren.

Neiden grenseovergangssted vil antakelig åpne for trafikk allerede fredag. Sjekk med lokalt politi for oppdatert informasjon.