Vis hele kalenderen

27.11.2017

  • Åpner offeromsorgskontor

    Per-Willy Amundsen| Justis- og beredskapsdepartementet

    Sted: Ski

    Justis- og beredskapsministeren åpner Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Øst politidistrikt.

    Det skal etableres støttesenter for kriminalitetsutsatte i alle landets 12 politidistrikter.