Åpner opp for økt handel på Digernes

- Vi er positive til å legge til rette for økt handel på Digernes i Skodje kommune i Møre og Romsdal, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Planene om etablering av et senter på 9000 kvadratmeter kan dermed realiseres hvis kommunen endrer reguleringsplanen for området.

- Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og forenkle byråkratiet. Derfor har departementet funnet en løsning som gjør det mulig å gjennomføre reguleringsendringen på Digernes uten forsinkelser, sier statsråden.

Saken gjelder Skodje kommunes vedtak fra 2014 der den ga dispensasjon fra reguleringsplanen for etablering av handel på Digerneset. Vedtaket ble påklaget av fylkesmannen. Departementet har nå behandlet denne klagesaken og avgjørelsen innebærer at det ikke ble gitt dispensasjon for tiltaket og kommunen må gjennomføre en endring av reguleringsplanen for området.

Departementets avgjørelse på klagesaken om dispensasjon på Digernes innebærer at kommunen kan utarbeide en ny reguleringsplan og gjennomføre byggesaksbehandling.

- Tiltaket går utover rammene for hva det kan dispenseres fra, men vi har vært opptatt av å finne en løsning der planene allikevel kan realiseres raskt. Det har vi funnet og departementet vil ikke ha merknader til at kommunen gjennomfører en planendring, sier Sanner.

Kommunen kan da legge til rette for økt etablering av detaljhandel innenfor rammene av regionale føringer. For å spare tid kan kommunen behandle byggesøknaden for prosjektet parallelt med reguleringsendringen.

Bakgrunnen for departementets vedtak er at Fylkesutvalget i Møre og Romsdal i det pågående arbeidet med ny fylkesplan, har åpnet opp for etablering av 9000 kvadratmeter til detaljhandel på Digernes. 

Til toppen