Åpner Verdensplassen på Furuset

Torsdag 7. mai markerer Groruddalssatsingen at Verdensplassen på Furuset er ferdigstilt. Kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner, Oslos ordfører Fabian Stang og byråd for byutvikling i Oslo kommune, Bård Folke Fredriksen, vil være til stede under arrangementet.

– Verdensplassen er et annerledes utviklingsprosjekt, hvor kunst og uterom kombineres. Parken innbyr til aktivitet og fellesskap, og bidrar til å løfte bydelen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Med Verdensparken og Verdensplassen får Furuset og Gransdalen en ny attraksjon for rekreasjon og en ny sosial møteplass. Groruddalssatsingen vil bidra til å utvikle gode boområder, og sammen med områdeløftet på Furuset og ny Gran skole gjør Verdensparken Furuset til et enda bedre sted å bo, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen.

Verdensplassen er en del av Verdensparken på Furuset. Furuset er et av landets mest mangfoldige områder, og dette speiles gjennom valget av kunstverket «Elvebank» av Torgeir Husevaag.

Kunstverket består av et steindekke i Larvikitt, hvor elver fra hele verden er risset inn i overflaten. Sentralt på plassen er det bygget et vannbasseng med sirkulerende vann. Kunstverket inneholder også «deltasteiner», som er tenkt å være både hoppesteiner i bassenget og sittesteiner på plassen.

Selv sier kunstneren om verket:

Elvebanken er både møteplass og bank. Denne banken inneholder ikke pengeverdier, men elveløp som ikke finnes lenger – «tapte elver». Plassen er full av slyngete linjer, geografiske utsnitt fra hele verden, basert på kart og satellittbilder. Utvalget speiler befolkningssammensetningen i bydelen. Folk fra Furuset har bidratt både med forslag til elver og med personlige historier knyttet til dem. Disse samtalene har vært viktige for utviklingen av kunstprosjektet.

Verdensplassen koster 14 millioner kroner og er finansiert av Groruddalssatsingen. Prosjektet er blitt gjennomført av Bymiljøetaten i samarbeid med Kulturetaten.

Verdensparken er på størrelse med Rådhusplassen i Oslo, og bygges ut i tre etapper. Første etappe, som blant annet inneholder landets første parkouranlegg, ble ferdigstilt i 2013. Parkour er en bevegelsesidrett der man skal komme seg fra et punkt til et annet på den mest effektive måten.

Verdensplassen med kunstverket «Elvebank» åpnes i år og tredje etappe, som er et lekelandskap, ferdigstilles våren 2016.

Verdensparken er en av fire bydelsparker som finansieres gjennom Groruddalssatsingen. Grorudparken og Bjerkedalen park er ferdigstilt. Linjeparken i Bydel Stovner har byggestart i vår. 

Program for åpning av Verdensplassen 7. mai:

Kl. 0945: lett servering og musikk ved ankomst

Kl. 1000: Leder for Alna bydelsutvalg, Knut Røli, ønsker velkommen

Kl. 1005: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen og ordfører Fabian Stang taler

Kl. 1020: Kunstner Torgeir Husevaag presenterer kunstverket

Kl. 1035: Åpning av kunstverket

Kontaktpersoner:

Heidi Egede-Nissen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mobil 404 37 384

Bård Folke Fredriksen, byutviklingsbyråd, Oslo kommune, mobil 415 04 162

 

Til toppen