Åpnet Goliat-feltet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet i dag oljefeltet Goliat. Feltet ligger i den sørvestlige delen av Barentshavet, omtrent 85 kilometer nordvest for Hammerfest.

- Dette er en merkedag for norsk sokkel og en milepæl i norsk oljehistorie. Goliat er det første oljefeltet som settes i drift i Barentshavet. Feltet har den første synlige produksjonsinnretningen over havoverflaten i vår nordligste petroleumsprovins. Utbyggingen er et viktig skritt i videreutviklingen av Barentshavet og Nord-Norge som petroleumsregion og gir store muligheter i mange år framover, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Goliat ble påvist i år 2000 og rettighetshaverne leverte plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene i 2009. Feltet er bygget ut med en flytende produksjons- og lagerenhet (FPSO). Innretningen tar i bruk ny teknologi for å håndtere de tekniske og miljømessige utfordringene operasjoner i Barentshavet medfører. Anslått totalproduksjon er 179 millioner fat oljeekvivalenter over en periode på 15 år.

- Goliat-innretningen er spesielt designet for drift i Barentshavet og det er utviklet ny teknologi på en rekke områder. En stor andel av våre forventede gjenværende ressurser ligger i nord. Oljevirksomheten er allerede viktig for Nord-Norge, men mulighetene for landsdelen framover er mye, mye større, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Eni Norge (operatør, 65 prosent) og Statoil (35 prosent).

Goliat-plattformen ble i dag offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien (foto: ENI).

Goliat-plattformen ble i dag offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien (foto: ENI).

Olje- og energiminister Tord Lien og ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen på Goliat-plattformen (Foto: ENI).

Olje- og energiminister Tord Lien og ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen på Goliat-plattformen (foto: ENI).