Åpnet jubileumsutstilling på oljemuseet

I anledning 50-årsjubileumet for første konsesjonsrunde på norsk sokkel, åpnet olje- og energiminister Tord Lien tirsdag jubileumsutstillingen på Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Arrangementet besto av en "historietime", der personer tilknyttet næringen og myndighetene fortalte fra tiden da Norge var en gryende oljenasjon. Statsråd Lien sto for den offisielle åpningen av jubileumsutstillingen, som er en sammenstilling av nye og gamle avistegninger av Roar Hagen.

 - En anonym annonse i Norsk Lysingsblad 13. april 1965 markerte starten på det norske oljeeventyret. Da ble de første blokkene i Nordsjøen utlyst. 50 år senere er det et eventyr vi fortsatt nyter godt av i form av arbeidsplasser og store inntekter. Det vil også våre barnebarn få glede av, sa Tord Lien under besøket.

 - Petroleumsvirksomheten kommer til å være Norges største og viktigste næring i mange tiår framover. Debatten burde derfor dreie seg om hva vi skal leve av i tillegg til oljen. Etter over 40 års produksjon på sokkelen ligger fortsatt over halvparten av de utvinnbare ressursene i bakken, fortsatte Lien.

(Statsråd Tord Lien og noen av pionerene i norsk petroleumsvirksomhet. Fra venstre: Carl August Fleischer, Nils B. Gulnes, Tord Lien, Olav K. Christiansen, Fredrik Hagemann og Arve Johnsen. Foto: EBM/OED)

 

Til toppen