Åpnet Knarr-feltet

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet mandag oljefeltet Knarr. Feltet ble funnet i 2008 og ligger i den nordlige delen av Nordsjøen.

 - En viktig del av regjeringens politikk er at alle lønnsomme ressurser skal opp. Derfor er det gledelig at Knarr-feltet nå har startet opp. Feltet ligger i en moden del av norsk sokkel og det viser at letingen i Nordsjøen gir oss nye produserende felt, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

(Statsråd Lien holdt innlegg under den offisielle åpningen.Foto: Vengen/OED)

Feltet er bygget ut med en flytende produksjons- og lagerenhet (FPSO). Totale investeringer er om lag 14 milliarder kroner. Operatøren forventer en produksjon på om lag 80 millioner fat oljeekvivalenter og en produksjonstid på minst 10 år. Oljen transporteres til markedet med skip, mens gassen sendes i rør til Storbritannia.

 - Petroleumsnæringen er bærebjelken i norsk økonomi og bidrar til arbeidsplasser og næringsutvikling over hele landet. 240 000 personer i hele vårt langstrakte land er i dag sysselsatt direkte eller indirekte i næringen. Knarr vil bidra til den totale verdiskapingen og lokal sysselsetting i mange år fremover, sier Lien.

Feltet ligger om lag 120 kilometer vest for Florø. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er BG (operatør, 45 pst.), Idemitsu (25 pst.), Wintershall (20 pst.) og DEA (10 pst.).

Til toppen