Åpnet kraftledningen Sima-Samnanger

Olje- og energiminister Tord Lien deltok tirsdag på åpningen av kraftledningen fra Sima til Samnanger i Hardanger.

Olje- og energiminister Tord Lien deltok tirsdag på åpningen av kraftledningen fra Sima til Samnanger i Hardanger.

Åpningen fant sted på Samnanger transformatorstasjon i Samnanger. Til stede var både folkevalgte og representanter for blant annet Statnett og BKK.

- Sikker tilgang på kraft er en bærebjelke i et moderne samfunn. Ledningen Sima-Samnanger sikrer kraftforsyningen til Norges nest største by og styrker sentralnettet på hele Sørvestlandet, sier olje-og energiminister Tord Lien.

Han understreker at  debatten om ledningen i 2010 ble en milepæl.

- Debatten lærte oss at tidlig og sterk lokal forankring er en forutsetning for en god konsesjonsprosess, sier Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag kraftledningen Sima-Samnanger. (Ole Berthelsen/OED)

Statsråden møtte også demonstranter fra Hardangeraksjonen. (Ole Berthelsen/OED)
Til toppen