Åpnet LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) innledet under LOs olje- og gassutvalgs årskonferanse i Stavanger onsdag. Statsråden presenterte Høyre-FrP-regjeringens overordnede energipolitikk til en fullsatt sal med representanter fra fagbevegelsen.

- Høyre-FrP-regjeringen har tre overordnede satsingsområder innen energipolitikken. Vi skal satse på økt fornybar energiproduksjon i Norge, fangst og lagring av CO2, samt å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I sitt innlegg trakk olje- og energiministeren fram betydningen av norsk gass for Europa.

- Norge passerte i 2012 Russland som største leverandør av gass til EU. Europa er vårt viktigste gassmarked og norsk gass kan bidra til å få ned CO2-utslippene i Europa, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien understreket viktigheten av et godt samarbeid med fagbevegelsen da han innledet under LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger. (Lise Rist / OED)