Åpnet NVEs energidager

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag åpnet olje- og energiminister Tord Lien Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konferanse Energidagene 2015 på Holmenkollen Park Hotel. Stikkordene for årets konferanse er "integrert og fornybar".

- Det skjer store endringer i energisektoren. I verden rundt oss produseres det stadig mer fornybar kraft, men mesteparten av denne produksjonstilveksten er uregulerbar. I Norge er energiproduksjonen fornybar, og i all hovedsak også regulerbar. Dette gir oss et konkurransefortrinn som vi kan bygge videre på, sier olje- og energiminister Lien.

Statsråden benyttet også konferansen til å presentere en nyhet for bransjen. Nettselskapene har i ti år hatt ansvar for å lage lokale energiutredninger. Samtidig fikk kommunene for noen år siden pålegg om å utvikle energi- og klimaplaner. Nå avvikles ordningen med lokale energiutredninger. Kommunene får nå selv ansvar for sin energiplanlegging.

- Jeg mener det er naturlig å la kommunene ha ansvar for den lokale planleggingen, mens ordningen med lokale energiutredninger kan avvikles. Med dette grepet fjerner vi en tidstyv, en ordning som har blitt overflødig, og som når sant skal sies ikke har fungert etter hensikten, sier Lien.

Olje- og energiminister Lien tok også opp forholdet til Europa og EUs arbeid med en energiunion i sitt innlegg.

- Gjennom et velfungerende indre energimarked i EU, kan Norge få utnyttet våre energiressurser på en god måte, og få betalt for den unike fleksibiliteten i vårt kraftsystem. Vi følger utviklingen i europeisk energipolitikk nøye, og fremmer våre synspunkter aktivt overfor EU, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien åpner hovedsesjonen under NVEs energidager (foto: HSI/OED).

Olje- og energiminister Tord Lien åpner hovedsesjonen under NVEs energidager (foto: HSI/OED).